7. Diagnostika problémov vozidla a ich riešenia

 1. Pri pokuse o spustenie motora sa kľukový hriadeľ neotáča.
  1. Nedostatočne zatiahnuté alebo zaoxidované svorky na póloch akumulátoru (pozri: Akumulátor - údržba).
  2. Akumulátor je vybitý alebo chybný (pozri: Akumulátor - údržba).
  3. Chybný elektrický obvod štartéru (pozri: Štartér).
  4. Chybný diely pohonu štartéru (pozri: Štartér - oprava).
  5. Chybné spínacie relé štartéru (pozri: Štartér - oprava).
  6. Chybný elektromotor (rotor, stator, kartáč) štartéru (pozri: Štartér - oprava).
  7. Chybný spínač (zámok) zapaľovnia (pozri: Spínač (zámok) zapaľovania).
  8. Poškodený alebo opotrebovaný ozubený veniec zotrvačníka (pozri: Zotrvačník - montáž a demontáž).
  1. Kľukový hriadeľ sa otáča, ale motor nenaštartuje.
  2. Žiadna palivo nie je v nádrži (doplňte palivo do nádrže).
  3. Kľukový hriadeľ sa otáča nedostatočnou rýchlosťou na naštartovanie motora kvôli slabo nabitému akumulátoru (pozri: Akumulátor - údržba).
  4. Nedostatočne zatiahnuté alebo zaoxidované svorky na póloch akumulátoru (pozri: Akumulátor - údržba).
  5. Netesnosť dielov palivového systému, chybný palivový modul alebo regulátor tlaku paliva (pozri: Palivový systém).
  6. Roztrhnutý rozvodový remeň (pozri: Rozvodový remeň motora 1,6i - kontrola stavu a nastavenie napnutia).
  7. Chybný systém riadenia motora (pozri: Kontrola technického stavu riadiaceho systému motora).
  8. Chybný elektrický obvod zapaľovacích cievok (pozri: Zapaľovacie cievky - kontrola a výmena alebo Zapaľovacie cievky motora 1,6i - kontrola a výmena).
  9. Chybný snímač polohy kľukového hriadeľu alebo jeho elektrické obvody (pozri: Snímač polohy kľukového hriadeľu - demontáž, kontrola a montáž).
 2. Ťažký štart studeného motora.
  1. Akumulátor je vybitý alebo má nedostatočnú hladinu elektrolytu (pozri: Akumulátor - údržba).
  2. Chybný palivový systému (pozri: Kontrola technického stavu palivového systému).
  3. Chybný snímač teploty chladiacej kvapaliny systému riadenia motora (pozri: Snímač teploty chladiacej kvapaliny - demontáž, kontrola a montáž).
  4. Netesnosť vstrekovača paliva (pozri: Vstrekovače paliva - kontrola a výmena).
  5. Chybný systém riadenia motora (pozri: Kontrola technického stavu riadiaceho systému motora).
 3. Ťažký štart teplého motora.
  1. Zanesený vzduchový filter (pozri: Vzduchový filter - výmena filtračného elementu).
  2. Chybný palivový systému (pozri: Kontrola technického stavu palivového systému).
  3. Nedostatočne zatiahnuté alebo zaoxidované svorky na póloch akumulátoru, zlý kontakt medzi batériou a elektrickou sústavou (pozri: Akumulátor - údržba).
  4. Chybný snímač teploty chladiacej kvapaliny systému riadenia motora (pozri: Snímač teploty chladiacej kvapaliny - demontáž, kontrola a montáž).
 4. Štartér vydáva silný hluk (škrípanie).
  1. Poškodený alebo opotrebovaný ozubený veniec zotrvačníka (pozri: Zotrvačník - montáž a demontáž).
  2. Uvoľnenené šróby úchytu štartéru (pozri: Štartér - demontáž a montáž).
 5. Motor naštartuje, ale hneď sa aj zastaví.
  1. Uvoľnené alebo poškodené elektrické spoje zapaľovacích cievok (pozri: Zapaľovacie cievky motora 1,6i - kontrola a výmena).
  2. Nedostatočný tlak paliva v palivovom systéme motora (pozri: Kontrola technického stavu palivového systému).
  3. Netesnosť spojov sacieho traktu (pozri: Sací modul - demontáž a montáž, Tesnenie sacieho potrubia a výfukového zberača motora 1,6i - výmena a Vzdušník motora 1,6i - demontáž, výmena tesnenia a montáž).
  4. Chybný systém riadenia motora (pozri: Kontrola technického stavu riadiaceho systému motora).
 6. Pod motorom sa objavujú olejové škvrny.
  1. Netesnosť tesnenia olejovej vane alebo uvoľnený šrób na vypúšťanie oleju (pozri: Olejový vaňa motora - demontáž, výmena tesnenia a montáž).
  2. Porušené tesnenie senzoru nízkeho tlaku oleja (pozri: Snímač nízkeho tlaku oleja v motore - výmena).
  3. Netesnosť tesnenia krytu hlavy valcov (pozri: Tesnenie krytu hlavy valcov motora 1,6i - výmena).
  4. Opotrebované alebo poškodené guferá kľukového hriadeľu (pozri: Predné gufero kľukového hriadeľu - výmena a Zadné gufero kľukového hriadeľu - výmena).
 7. Otáčky motora na voľnobehu kolísajú.
  1. Netesnosť prípojky podtlakovej hadice (Skontrolujte tesnosť spoju na násadke).
  2. Zanesený vzduchový filter (pozri: Vzduchový filter - výmena filtračného elementu).
  3. Nedostatočný tlak paliva v palivovom systéme motora (pozri: Kontrola technického stavu palivového systému).
  4. Poškodené tesnenie hlavy valcov (pozri: Hlava valcov - demontáž a montáž alebo Hlava valcov motora 1,6i- demontáž a montáž).
  5. Opotrebovanie remeňa a/alebo napínacej kladky rozvodového mechanizmu (pozri: Rozvodový remeň - kontrola stavu alebo Rozvodový remeň motora 1,6i - kontrola stavu a nastavenie napnutia).
  6. Opotrebovanie vačiek vačkového hriadeľu (pozri: Vačkový hriadeľ - demontáž a montáž alebo Vačkový hriadeľ motoru 1,6i - demontáž a montáž).
 8. Zapaľovanie vynecháva na voľnobehu.
  1. Chybné zapaľovacie sviečky alebo nesprávne nastavená medzera medzi elektródami (pozri: Zapaľovacie sviečky - výmena alebo Zapaľovacie sviečky motora 1,6i - výmena).
  2. Chybné vysokonapäťové vodiče (pozri: Vysokonapäťové vodiče - kontrola a výmena).
  3. Netesnosť prípojky podtlakovej hadice (Skontrolujte tesnosť spoju na násadke).
  4. Chybná zapaľovacia cievka (pozri: Zapaľovacie cievky - kontrola a výmena).
  5. Nedostatočná kompresia vo valcoch motora (pozri: Kompresia vo valcoch motora - kontrola).
  6. Chybné vstrekovače paliva (pozri: Vstrekovače paliva - kontrola a výmena).
 9. Zapaľovanie vynecháva pri zaťaženom motori (keď je vozidlo v pohybe).
  1. Zanesený palivový filter a/alebo trubky palivového systému motora (pozri: Palivový systém).
  2. Chybné vstrekovače paliva (pozri: Vstrekovače paliva - kontrola a výmena).
  3. Chybné zapaľovacie sviečky alebo nesprávne nastavená medzera medzi elektródami (pozri: Zapaľovacie sviečky - výmena alebo Zapaľovacie sviečky motora 1,6i - výmena).
  4. Poškodená izolácia vysokonapäťových vodičov (pozri: Vysokonapäťové vodiče - kontrola a výmena).
  5. Chybný systém riadenia motora (pozri: Kontrola technického stavu riadiaceho systému motora).
  6. Nedostatočná kompresia vo valcoch motora (pozri: Kompresia vo valcoch motora - kontrola).
  7. Netesnosť (prepálenie) ventilov rozvodového mechanizmu (pozri: Hlava valcov - kontrola a zabrúsenie ventilov).
  8. Chybný zapaľovací systém (pozri: Kontrola technického stavu riadiaceho systému motora).
  9. Netesnosť prípojky podtlakovej hadice (Skontrolujte tesnosť spoju na násadke).
 10. Motor nedosahuje plný výkon.
  1. Opotrebovanie vačiek vačkového hriadeľu (pozri: Vačkový hriadeľ - demontáž a montáž alebo Vačkový hriadeľ motoru 1,6i - demontáž a montáž).
  2. Netesnosť (prepálenie) ventilov rozvodového mechanizmu (pozri: Hlava valcov - kontrola a zabrúsenie ventilov).
  3. Nesprávne nastavenie časovania ventilov (pozri: Rozvodový remeň - výmena alebo Rozvodový remeň motora 1,6i - výmena).
  4. Chybný zapaľovací systém (pozri: Kontrola technického stavu riadiaceho systému motora).
  5. Chybný palivový systému motora (pozri: Kontrola technického stavu palivového systému).
  6. Zanesený vzduchový filter (pozri: Vzduchový filter - výmena filtračného elementu).
  7. Zaseknutý valček brzdového mechanizmu (pozri: Kontrola technického stavu brzdového mechanizmu).
  8. Preklzujúca spojka (pozri: Kontrola technického stavu spojky).
  9. Zanesený palivový filter a/alebo trubky palivového systému motora (pozri: Kontrola technického stavu palivového systému).
  10. Chybný systém riadenia motora (pozri: Kontrola technického stavu riadiaceho systému motora).
  11. Nedostatočná kompresia vo valcoch motora (pozri: Kompresia vo valcoch motora - kontrola).
  12. Chybný výfukový systém (pozri: Kontrola technického stavu výfukového systému).
 11. Pri práci motora svieti kontrolka nízkeho tlaku oleja.
  1. Nízka hladina oleja (pozri: Hladina oleja - kontrola alebo Systém mazania motora 1,6i - kontrola hladiny oleja).
  2. Nízke voľnobežné otáčky (pozri: Kontrola technického stavu riadiaceho systému motora).
  3. Skrat v obvode “snímač - kontrolka” (pozri: Schémy elektrických rozvodov).
  4. Chybný snímač nízkeho tlaku oleja (pozri: Snímač nízkeho tlaku oleja v motore - výmena).
  5. Opotrebované hlavné ložisko kľukového hriadeľu a/alebo olejové čerpadlo (pozri: Kontrola technického stavu motoru a Olejové čerpadlo - demontáž, kontrola a montáž).
 12. Žeravé zapaľovanie (motor beží chvíľu aj po vypnutí zapaľovania).
  1. Vysoké voľnobežné otáčky (pozri: Kontrola technického stavu riadiaceho systému motora).
  2. Prehriatie motora (pozri: Kontrola technického stavu chladiaceho systému).
  3. Sadze na ventiloch a v spaľovacích komorách (pozri: Hlava valcov - kontrola a zabrúsenie ventilov).
 13. Zvýšená spotreba paliva.
  1. Zanesený vzduchový filter (pozri: Vzduchový filter - výmena filtračného elementu).
  2. Chybný systém riadenia motora (pozri: Kontrola technického stavu riadiaceho systému motora).
  3. Chybné vstrekovače paliva (pozri: Vstrekovače paliva - kontrola a výmena).
  4. Nedostatočný tlak vzduchu v pneumatikách (pozri: Pneumatiky - kontrola tlaku).
 14. Únik paliva a/alebo zápach benzínu.
  1. Netesnosť palivového systému (pozri: Kontrola technického stavu palivového systému).
  2. Preplnená palivová nádrž (odstráňte prebytočné palivo).
  3. Netesnosť vstrekovačov paliva (pozri: Vstrekovače paliva - kontrola a výmena).
 15. Motor sa prehrieva.
  1. Nízka hladina chladiacej kvapaliny v chladiacom systéme (pozri: Kontrola technického stavu chladiaceho systému).
  2. Poškodené vodné čerpadlo (pozri: Čerpadlo chladiacej kvapaliny - výmena).
  3. Upchatý chladič chladiaceho systému motora (pozri: Chladič chladiaceho systému motora - demontáž a montáž).
  4. Chybný termostat (pozri: Kontrola technického stavu chladiaceho systému).
  5. Chybný ventilátor chladiaceho systému motora (pozri: Ventilátor - demontáž, kontrola a montáž).
  6. Chybný ventil v krytke expanznej nádobky (vymeňte krytku).
 16. Akumulátor sa nedobíja.
  1. Opotrebovaný alebo nedostatočne napnutý remeň alternátora (pozri: Hnací remeň alternátora - kontrola stavu a nastavenie napnutia).
  2. Nízka hladina elektrolytu v akumulátore (pozri: Akumulátor - údržba).
  3. Nedostatočne zatiahnuté alebo zaoxidované svorky na póloch akumulátoru (pozri: Akumulátor - údržba).
  4. Chybný alternátor (pozri: Alternátor - kontrola).
  5. Chybný elektrický obvod dobíjania akumulátoru (pozri: Schémy elektrických rozvodov).
  6. Skrat v niektorom z elektrických obvodov (pozri: Schémy elektrických rozvodov).
  7. Chybný akumulátor (pozri: Akumulátor - montáž a demontáž).
 17. Kontrolka dobíjania akumulátora nezhasne po naštartovaní.
  1. Chybný alternátor (pozri: Alternátor - kontrola).
  2. Chybný elektrický obvod dobíjania akumulátoru (pozri: Schémy elektrických rozvodov).
  3. Opotrebovaný alebo nedostatočne napnutý remeň alternátora (pozri: Hnací remeň alternátora - kontrola stavu a nastavenie napnutia).
  4. Chybný regulátor napätia (pozri: Regulátor napätia - výmena).
 18. Kontrolka dobíjania akumulátora sa nerozsvieti po zapnutí zapaľovania.
  1. Chybný elektrický obvod v oblasti vinutia alternátora (pozri: Schémy elektrických rozvodov).
 19. Spojka preklzuje (otáčky motora sa zvyšujú, ale auto nezrýchľuje).
  1. Pracovná plocha hnaného disku prišla do styku s olejom (pozri: Kontrola technického stavu spojky).
  2. Silné opotrebovanie, deformácia alebo spálenie obloženia hnaného disku (pozri: Kontrola technického stavu spojky).
 20. Ťažké alebo nemožné radenie prevodov.
  1. Zle nastavené tiahlo na radenie prevodov (pozri: Mechanizmus radenia prevodov - demontáž, montáž a nastavenie).
  2. Uvoľnené matice úchytu konzoly radiacej páky (pozri: Mechanizmus radenia prevodov - demontáž, montáž a nastavenie).
  3. Deformované tiahlo na radenie prevodov (pozri: Mechanizmus radenia prevodov - demontáž, montáž a nastavenie).
  4. Poškodené alebo opotrebované plastové diely mechanizmu radenia (pozri: Mechanizmus radenia prevodov - demontáž, montáž a nastavenie).
 21. Klepanie (praskanie) pri otáčaní vozidla pri nízkej rýchlosti.
  1. Opotrebovanie vonkajších homokinetických kĺbov (pozri: Kontrola technického stavu poloosí predných kolies).
  2. Uvoľnené časti predného zavesenia (pozri: Kontrola technického stavu prednej nápravy).
  3. Uvoľnené časti riadenia (pozri: Kontrola technického stavu riadiaceho mechanizmu).
  4. Poškodený diferenciál (pozri: Kontrola technického stavu prevodovky).
 22. Vibrácie vozidla pri vysokej rýchlosti (nad 90 km/h).
  1. Zlé vyváženie predných kolies vozidla (pozri: Kontrola technického stavu kolies, pneumatík a nábojov).
  2. Zlá geometria pneumatík alebo diskov kolies kvôli deformácii (pozri: Kontrola technického stavu kolies, pneumatík a nábojov).
  3. Opotrebovanie homokinetických kĺbov poloosí predných kolies (pozri: Kontrola technického stavu poloosí predných kolies).
 23. Vybočovanie vozidla z priameho smeru.
  1. Rôzny tlak v predných pneumatikách (pozri: Pneumatiky - kontrola tlaku).
  2. Rôzna miera opotrebovania pneumatík predných kolies (pozri: Kontrola technického stavu kolies, pneumatík a nábojov).
  3. Poškodenie jednej z pružín predného zavesenia (pozri: Kontrola technického stavu prednej nápravy).
  4. Zlá geometria predných kolies (pozri: Geometria predných kolies - kontrola).
  5. Pribrzďovanie jedného z kolies vozidla (pozri: Kontrola technického stavu brzdového mechanizmu).
 24. Vybočovanie vozidla pri brzdení.
  1. Rôzny tlak v predných pneumatikách (pozri: Pneumatiky - kontrola tlaku).
  2. Porucha jedného z brzdových mechanizmov (pozri: Kontrola technického stavu brzdového mechanizmu).
  3. Pricviknuá hadička alebo trubka jedného z brzdových mechanizmov (pozri: Kontrola technického stavu brzdového mechanizmu).
  4. Rôzna miera opotrebovania častí brzdového mechanizmu jednej nápravy vozidla (pozri: Kontrola technického stavu brzdového mechanizmu).
 25. Nerovnomerné opotrebovanie pneumatík.
  1. Zlá geometria kolies (pozri: Geometria predných kolies - kontrola).
  2. Problém s pružinami zavesenia (pozri: Kontrola technického stavu prednej nápravy a Kontrola technického stavu zadnej nápravy).
  3. Zlé vyváženie jedného alebo viacerých kolies (pozri: Kontrola technického stavu kolies, pneumatík a nábojov).
  4. Vozidlo je preťažené alebo nerovnomerne zaťažené (vyložiť náklad).
 26. Nadmerná vôla v riadení.
  1. Opotrebované ložiská nábojov (pozri: Kontrola technického stavu kolies, pneumatík a nábojov).
  2. Poškodené guľové čapy riadiacich tyčí (pozri: Kontrola technického stavu riadiaceho mechanizmu).
  3. Vôla v mechanizme riadenia (pozri: Kontrola technického stavu riadiaceho mechanizmu).
 27. Svetlomet alebo zadné svetlo nesvieti.
  1. Vypálené vláko žiarovky (pozri: Osvetlenie, svetelná a zvuková signalizácia).
  2. Zaoxidovaný kontakt objímky žiarovky (pozri: Osvetlenie, svetelná a zvuková signalizácia).
  3. Poškodené vodiče alebo zaoxidované kontakty (pozri: Schémy elektrických rozvodov).
 28. Svetlomet alebo zadné svetlo svieti slabo.
  1. Zlý kontakt alebo poškodené vodiče svetla (pozri: Osvetlenie, svetelná a zvuková signalizácia).
  2. Zanesená banka žiarovky (pozri: Osvetlenie, svetelná a zvuková signalizácia).
 29. Dvere vozidla sa neodomykajú.
  1. Zamrznutá voda v zámku (v zime) (pozri: Technická údržba karosérie).
  2. Zámok je znečistený (pozri: Technická údržba karosérie).
  3. Poškodená vložka zámku (pozri: Vonkajšie kľúčky dvier - demontáž a montáž a Zámok dvier batožinového priestoru - demontáž, montáž a nastavenie).
 30. Do kabíny preniká voda.
  1. Netesnosť kvôli opotrebovanému alebo poškodenému tesneniu dvier (opravte alebo vymeňte tesnenie).
  2. Nedostatočne zatvorené dvere (pozri: Zámky dvier - demontáž, montáž a nastavenie a Zámok dvier batožinového priestoru - demontáž, montáž a nastavenie).
 31. Dvere búchajú pri jazde vozidla.
  1. Opotrebované osky v pántoch dvier (pozri: Predné dvere - demontáž a montáž a Zadné dvere - demontáž a montáž).
  2. Nepritiahnuté šróby upevnenia zámku dvier (pozri: Zámky dvier - demontáž, montáž a nastavenie a Zámok dvier batožinového priestoru - demontáž, montáž a nastavenie).
 32. Zámok dverí nezamyká.
  1. Zaseknuté pohyblivé časti zámku kvôli nečistotám alebo nedostatočnému mazaniu (pozri: Technická údržba karosérie).
 33. Zámok kapoty sa neodomkne.
  1. Utrhnuté tiahlo zámku kapoty (pozri: Tiahlo zámku kapoty - výmena).
 34. Dvere kufru nezostanú v otvorenej polohe.
  1. Chybná jedna alebo obe plynové vzpery dvier (pozri: Plynové vzpery dvier - výmena).