8.3.4. Vzduchový filter - výmena filtračného elementu

Podľa továrenskych odporúčaní je potrebné vymeniť filtračný element vzduchového filtra po ubehnutí každých 30000 km.

Pracovný postup

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Krížovým skrutkovačom uvoľnite štyri skrutky, ktoré držia kryt vzduchového filtra.
 3. Pridvihnite kryt a vyberte spopod neho na filtračný element.
 4. Očistite vnútornú dutinu telesa filtra od peľu.
 5. Vložte nový filtračný element do telesa filtra.
  Pozor: Zvlnenie filtračného elementu by malo byť umiestnené pozdĺž šípok, ktoré sú zobrazené na vnútornom povrchu telesa vzduchového filtra.
 6. Namontujte kryt na jeho miesto.
 7. Zaskrutkujte skrutky, ktoré kryt držia.
  Odporúčanie: Aby kryt telesa hermeticky utesnil filtračný element, je potrebnú skrutky zaťahovať rovnomerne, po pol otáčkach v niekoľkých krokoch.