9.1.1. Referenčné údaje

Základné údaje pre kontrolu, nastavovanie a údržbu
Tabuľka 9.1.1
Dĺžka chodu spojkového pedálu (maximálne), mm 146
Prípustný pohyb spodnej zarážky lanka vzhľadom k vidlici vypnutej spojky, mm 27
Prípustná hádzavosť obloženia hnaného disku (maximálne), mm 0,5
Minimálna vzdialenosť medzi pracovným povrchom obloženia hnaného disku a nitmi jeho uchytenia, mm 0,2
Momenty uťahovania závitových spojov
Tabuľka 9.1.2
Názvy uzlov a dielov Závit Moment uťahovania (Nm)
Skrutky, ktoré držia spojkový kôš na zotrvačníku M8 19,1 - 30,9
Matice, ktoré držia spojkové lanko na držiaku M12 14,7 - 19,6
Skrutky, ktoré držia spojkovú skriňu na bloku valcov motora M12x1,25 54,2 - 87,6
Matice, ktoré držia spojkovú skriňu na bloku valcov motora M12x1,25 54,2 - 87,6
Matice, ktoré držia prevodovku na spojkovej skrini M8 15,7 - 25,5
Skrutky, ktoré držia domček vypínacieho ložiska M6 3,8 - 6,2
Skrutky, ktoré držia spodný kryt na spojkovej skrini M6 3,8 - 6,2