9.1.6. Spojka - výmena

Odporúčanie: Pri výmene hnaného disku spojky je žiadúce nahradiť aj prítlačný disk (kôš), a to aj v prípade, že na jeho styčnom povrchu nie sú viditeľné známky opotrebovania. V skutočnosti sa počas prevádzky odiera jeho styčný povrch a oslabuje sa tuhosť prítlačnej pružiny. Taktiež vymeňte vypínacie ložisko, a to v prípade, že má vôlu, zadiera pri otáčaní alebo vydáva pri práci hluk (pozri: Kontrola technického stavu spojky).

Na vykonanie práce budete potrebovať tŕň na vycentrovanie hnaného disku (lamely) spojky.

Demontáž

 1. Odstráňte prevodovku (pozri: Prevodovka - demontáž a montáž).
  Odporúčanie: Ak neplánujete vymieňať prítlačný disk ako celok (kôš), vyznačte jamkárom jeho polohu na zotrvačníku.
 2. Nástrčkovým alebo očkovým kľúčom veľkosti 8 mm uvoľnite šesť skrutiek, ktoré držia kôš na zotrvačníku, zaistite zotrvačník proti otáčaniu montážnou lopatkou alebo veľkým plochým skrutkovačom.
 3. Odstráňte kôš aj hnaný disk.
 4. Podpáčte plochým skrutkovačom konce pružiny a vyveste ich z výčnelkov na objímke vypínacieho ložiska.
 5. Odstráňte z vodítka púzdro vypínacieho ložiska spolu s objímkou.
 6. Odstráňte pružinu.
 7. Ak chcete nahradiť vidlicu a jej púzdra, podpáčte skrutkovačom a odstráňte gumený ochranný kryt vidlice vypínania spojky.
 8. Vyberte z otvoru spojkovej skrine plastové púzdro vidlice.
 9. Posuňte vidlicu smerom hore a vysuňte ju zo spodného púzdra jej osky a vidlicu odstráňte.

  Premyte demontované diely v petroleji. Poškodené a opotrebované diely vymeňte.

Montáž

 1. Očistite od špiny a starého maziva drážkovú časť primárneho hriadeľu prevodovky a nasuňte naň púzdro vypínacieho ložiska.
 2. Naneste na púzdro a na pracovný povrch osky vidlice vypínania spojky tenkú vrstvu maziva SHRUS-4.
 3. Namontujte do spojkovej skrine diely tiahla (vidlicu, pružinu, vypínacie ložisko) v opačnom poradí. Naneste na pracovný povrch vidlice vazelínu.
 4. Vložte centrovací tŕň do otvoru v kľukovom hriadeli.
 5. Nasuňte na tŕň hnaný disk spojky, ktorý otočte tak, aby tá strana, kde náboj disku vystupuje viac, bola obrátená k prevodovke.
 6. Namontujte spojkový kôš.
 7. Zarovnajte spojkový kôš podľa označenia, ktoré ste si predtým urobili a nástrčkovým kľúčom veľkosti 8 mm rovnomerne zatiahnite skrutky, ktoré držia spojkový kôš. Nakoniec zatiahnite skrutky krútiacim momentom 19,1 - 30,9 Nm.
 8. Vyberte centrovací tŕň.
 9. Namontujte prevodovku v opačnom poradí.
 10. Skontrolujte chod vypínacieho mechanizmu spojky a nastavte dĺžku lanka (pozri: Tiahlo spojky - nastavenie).