15.1. Referenčné údaje

Základné údaje pre kontrolu, nastavovanie a údržbu

Tabuľka 15.1
Odpor vinutia doplnkového odporu, ohm:
- s menším počtom závitov
- s väčším počtom závitov

0,23
0,82
Teleso ventilačného a vykurovacieho systému:
- elektrický motor spolu s lopatkami
- vypínač ventilátora
- doplnkový odpor kúrenia
Katalógové číslo:
1118-8118020-01
1118-3709608
2123-8118022