15.2. Popis konštrukcie

Systém ventilácie a kúrenia kabíny vozidla - s privádzaním aj odvádzaním vzduchu, na vykurovanie kabíny sa používa teplo kvapaliny v chladiacom systéme motora, ktorá dosahuje bežne 90°C.

Keď sú zatvorené okná dvier, tak je vzduch do kabíny dodávaný elektrickým ventilátorom. Intenzita, akou je vzduch dodávany sa dá regulovať rýchlosťou otáčania lopatiek elektrického ventilátora. Elektromotor ventilátora má štyri stupne rýchlosti (zníženie rýchlosti zabezpečuje doplnkový odpor, ktorý má dve vinutia). Prívod vzduchu je realizovaný cez nasávanie, ktoré je umiestnené pod rámom čelného skla. Na filtráciu vzduchu v priestore kabíny slúži filtračný elelemt z netkaného syntetického materiálu, ktorý je umiestnený na saní ohriavaču.

Odvádzanie vzduchu sa realizuje pomocou podtlaku, ktorý vzniká za zadnou časťou karosérie pri jazde vozidla. Otvory na odvádzanie vzduchu sú zabudované do bloku karosérie pod zadným nárazníkom.

Vykurovanie kabíny sa realizuje pomocou ohrievaču, ktorý je umiestnený pod palubnou doskou. Pri práci motora cirkuluje kvapalina z chladiaceho systému cez teleso ohrievaču, a ten ohrieva vzduch, ktorý cezeň prechádza. Množstvo vzduchu, ktoré prechádza cez ohrievač a mimo neho, je dané polohou centrálnej klapky ohrievaču. Klapka sa ovláda páčkou na reguláciu teploty, ktorá sa nachádza na palubnej doske. Prúdenie vzduchu v kabíne je možné regulovať otáčaním páčky na ovládanie klapiek, ktoré usmerňujú prúdenie vzduchu do vzduchovodov a tiež otáčaním a posúvaním lopatiek, ktoré sú na mriežkach výduchov v palubnej doske.

Diely ohrievaču:

 1. teleso filtra systému ventilácie a kúrenia kabíny,
 2. filtračný element,
 3. vzduchovod,
 4. vzduchovod,
 5. vzduchovod,
 6. vzduchovod,
 7. vzduchovod,
 8. kryt ohrevného telesa a usmerňovača vzduchu ohrievaču,
 9. ohrevné teleso,
 10. kryt elektrického ventilátoru ohrievaču,
 11. elektrický ventilátor ohrievaču.