6. Pravidelná údržba

  1. Úkony údržby po prejdení prvých 2500 km na novom vozidle:
  2. Po každých ubehnutých 15000 km je potrebné vykonať všetky operácie (okrem označených *) ako pri prvých 2500 km a navyše aj:
  3. Po každých ubehnutých 30000 km je potrebné vykonať všetky operácie ako pri ubehnutí 15000 km a navyše aj:
  4. Po každých ubehnutých 45000 km je potrebné vykonať všetky operácie ako pri ubehnutí 15000 km a navyše aj:
  5. Po každých ubehnutých 60000 km je potrebné vykonať všetky operácie ako pri ubehnutí 15000 km.
  6. Po každých ubehnutých 75000 km je potrebné vykonať všetky operácie ako pri ubehnutí 15000 km a navyše aj: