12.3.3. Vákuový posilovač bŕzd - kontrola

Pracovný postup

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
  2. Pri vypnutom motore niekoľkokrát stlačte brzdový pedál až kým prestanete počuť syčanie posilovača bŕzd.
  3. Stlačte brzdový pedál a držte ho v spodnej pozícii.
  4. Bez toho, aby ste pedál uvoľnili naštartujte.
  5. Ak hneď po spustení motora brzdový pedál mierne klesá dole, posilovač bŕzd je správny.
    V opačnom prípade skontrolujte celistvosť podtlakovej hadice, ktorá ide k vákuovému posilovaču, tesnosť jeho pripojenia k saciemu modulu a nátrubku spätného ventilu posilovača. Ak je hadica neporušená a spojenie tesné, bude chyba vo vákuovom posilovači.