12.6. Pohon brzdového mechanizmu

Pohon brzdového systému je hydraulický, skladá sa z brzdového pedálu, hlavného brzdového valca s vákuovým posilovačom, štyroch brzdových valčekov a regulátora tlaku brzdovej kvapaliny v zadných brzdových mechanizmoch. Hlavný brzdový valec je spojený s brzdovými valčekmi brzdových mechanizmov kolies pomocou kovových trubiek.

Vnútorná dutina hlavného brzdového valca je piestami rozdelená na dve samostatné komory. Každá komora obsluhuje svoj samostatný okruh. Pri stlačení brzdového pedálu piesty hlavného brzdového valca pôsobia na brzdovú kvapalinu a pod tlakom ju tlačia z komôr brzdového valca do trubiek a následne do brzdových valčekov kolies. Vďaka tomu, že komory hlavného brzdového valca nie sú spojené, pri poklese tlaku v jednom brzdovom okruhe je druhý okruh naďalej plne funkčný.

Sila, ktorá pôsobí na brzdový pedál, je zvýšená vákuovým posilovačom, ktorý využíva podtlak, ktorý vzniká v sacom module pri chode motora. Ak sa počas pohybu vozidla motor zastaví, na zastavenie vozidla bude potrebné vyvinúť na brzdový pedál znateľné viac úsilia.

Trubky, ktoré idú k brzdovým valčekom zadných brzdových mechanizmov, prechádzajú cez regulátor tlaku. Pri prudkom brzdení sa zvyšuje prítlak na prednej náprave vozidla a zmenšuje na zadnej náprave. Pri tom sa zvyšuje priľnavosť predných kolies k vozovoke, zatiaľ čo priľnavosť zadných kolies sa zhoršuje a dochádza ľahšie k ich zablokovaniu, čo robí zadnú nápravu vozidla náchylnú k šmyku. Aby sa tomu predišlo, regulátor tlaku pri odľahčovaní zadnej nápravy obmedzuje tlak brzdovej kvapaliny v brzdových valčekoch zadných kolies a zabraňuje ich okamžitému zablokovaniu.

V telese regulátora je kontrolný otvor, ktorý je uzatvorený zátkou. Únik brzdovej kvapaliny z tohoto otvoru signalizuje, že manžety regulátora dobre netesnia a je potrebná jeho oprava alebo výmena.

Regulátor tlaku brzdovej kvapaliny v zadných brzdových mechanizmoch:

 1. oko na uchytenie pružného tiahla k zadnej náprave,
 2. fixátor pružného tiahla v oku,
 3. pružné tiahlo,
 4. úchyt na regulátor,
 5. výčnelok úchytu nastavovacieho pliešku,
 6. skrutka, ktoré drží regulátor vpredu,
 7. úchyt nastavovacieho pliešku,
 8. nastavovací pliešok,
 9. rameno,
 10. regulátor,
 11. kontrolný otvor uzatvorený zátkou,
 12. šípka na telese regulátora, ktorá ukazuje smer prúdenia brzdovej kvapaliny v pripojenej trubke.