12.7. Ručná brzda

Ručná brzda je navrhnutá tak, aby zabránila samovoľnému pohybu vozidla počas parkovania.

Páka ručnej brzdy je spojená s brzdovými mechanizmami zadných kolies pomocou dvoch laniek. Pri zdvíhaní páky do jej hornej polohy sa rozperné páky, ktoré sú namontované na zadných pakniach, pootočia a začnú tlačiť na rozperné lišty. Pri tom sa zadné brzdové mechanizmy rozovrú a zafixujú brzdový bubon proti otáčaniu.

Systém ručnej brzdy:

 1. páka ručnej brzdy,
 2. tiahlo páky,
 3. lanko brzdového mechanizmu pravého zadného kolesa,
 4. podložka,
 5. nastavovacia matica,
 6. kontramatica,
 7. lanko brzdového mechanizmu ľavého zadného kolesa,,
 8. rozperná lišta,
 9. rozperná páka,
 10. vyrovnávač laniek,
 11. gumený kryt,
 12. oska tiahla.