12.5. Zadný brzdový mechanizmus

Zadný brzdový mechanizmus je bubnového typu. Pri stlačení brzdového pedálu prechádza brzdová kvapalina z hlavného brzdového valca do zadných bzrdových valčekov. Pôsobením tlaku brzdovej kvapaliny sa piesty brzdových valčekov vysúvajú a pritláčajú brzdové pakne k pracovnej bloche brzdového bubnu. Po uvoľnení brzdového pedálu vratné pružiny pritiahnu brzdové pakne k sebe a tie zatlačia piesty naspäť do valčekov, čím sa uvoľní brzdový bubon. V zadných brzdových valčekoch je umiestnené zariadenie na automatické nastavovanie medzery medzi brzdovými pakňami a bubnom (tzv. samostav), toto zariadenie obmedzuje do istej miery zatiahnutie piestov do brzdového valčeka. Tým sa udržuje vždy optimálna medzera medzi brzdovými pakňami a bubnom.

Zadné brzdové mechanizmy (s výnimkou brzdových valčekov) sú taktiež súčasťou systému ručnej brzdy.

Brzdový mechanizmus zadného kolesa:

 1. spodná vratná pružina pakní,
 2. brzdová pakňa,
 3. upínacia pružina pakne,
 4. rozperná lišta,
 5. horná vratná pružina,
 6. brzdový valček,
 7. štít brzdového mechanizmu,
 8. čap rozperného páka,
 9. rozperná páka,
 10. brzdová pakňa (spolu s rozpernou pákou),
 11. koncovka lanka ručnej brzdy.