12.5.3. Brzdový valček zadného brzdového mechanizmu - výmena

Brzdový valček vymeňte ak z neho uniká brzdová kvapalina alebo pri zatuhnutí jeho piestu (piestov), v dôsledku čoho valček prestáva plniť svoju funkciu.

Na vykonanie práce budete potrebovať špeciálny kľúč na šróbenie brzdových valčekov a šróbenie brzdových trubiek.

Demontáž

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Odstráňte brzdový bubon (pozri: Brzdový bubon - demontáž a montáž).
 3. Zatiahnite čo najviac páku ručnej brzdy.
 4. Odstráňte z odvzdušňovacieho ventilu brzdového valčeka ochrannú gumenú čiapočku a špeciálnym alebo očkovým kľúčom veľkosti 8 mm ventil vyskrutkujte.
 5. Ošetrite šróbenie brzdovej trubky prenikajúcim mazivom.
  Pozor: Pri vykonávaní nasledujúcich úkonov dávajte pozor, aby sa pri otáčaní šróbenia trubky neotáčala trubka spolu s ním. Ak je trubka zatuhnutá v šróbení, vymeňte ju.
 6. Špeciálnym kľúčom veľkosti 10 mm uvoľnite zatiahnutie šróbenia brzdovej trubky.
 7. Následne odsktrutkujte šróbenie vidlicovým kľúčom veľkosti 10 mm.
 8. Kľúčom veľkosti 10 mm uvoľnite dve skrutky, ktoré držia brzdový valček.
 9. Aby z trubky nevytiekla brzdová kvapalina, navlečte na ňu gumenú čiapočku z odvzdušňovacieho ventilu.
 10. Odstráňte valček zo štítu.

Montáž

 1. Očistite diely brzdového mechanizmu od špiny a hrdze, odmastite pracovnú plochu brzdového bubnu, menšie zamastenie obloženia brzdových pakní eliminujte pomocou brúsneho papieru.
 2. Namontujte nový brzdový valček v opačnom poradí.
 3. Namontujte brzdový bubon (pozri: Brzdový bubon - demontáž a montáž).
 4. Odvzdušnite brzdový systém (pozri: Hydraulika brzdového systému - odvzdušnenie) a uistite sa o tesnosti spojenia brzdovej trubky s brzdovým valčekom.