12.5.5. Zadné brzdové hadičky - výmena

Na vykonanie práce budete potrebovať špeciálny kľúč na šróbenie brzdových trubiek.

Demontáž

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Očistite od špiny a hrzde spojenie koncoviek brzdovej hadičky a trubky. Ošetrite šróbenie trubiek prenikajúcim mazivom.
  Pozor: Pri vykonávaní nasledujúcich úkonov dávajte pozor, aby sa pri otáčaní šróbenia trubky neotáčala trubka spolu s ním. Ak je trubka zatuhnutá v šróbení, vymeňte ju.
 3. Zaistite horný koniec hadičky proti otáčaniu vidlicovým kľúčom veľkosti 15 mm a špeciálnym kľúčom uvoľnite zatiahnutie šróbenia trubky.
 4. Potom šróbenie odskrutkujte vidlicovým kľúčom veľkosti 10 mm.
 5. Aby ste zabránili úniku brzdovej kvapaliny navlečte na koniec brzdovej trubky ochrannú čiapočku z odvzdušňovacieho ventilu brzdového valčeka.
 6. Vyberte vrchnú koncovku brzdovej hadičky z otvoru v držiaku na karosérii.
 7. Analogicky uvoľnite spodnú koncovku brzdovej hadičky a vyberte ho z otvoru v držiaku, ktorý je na nosníku zadnej nápravy.
 8. Odstráňte hadičku z vozidla.

Montáž

 1. Namontujte hadičku v opačnom poradí.
 2. Odvzdušnite brzdový systém (pozri: Hydraulika brzdového systému - odvzdušnenie) a skontrolujte testnosť spojenia brzdovej hadičky a trubky.