12.6.1. Hydraulika brzdového systému - odvzdušnenie

Odvzdušnenie hydraulického pohonu brzdového systému sa vykonáva po jeho opravách, pri ktorých dochádza k narušeniu jeho tesnosti alebo ak máte podozrenie, že do brzdového systému sa dostáva vzduch. V druhom prípade je najprv nutné identifikovať a odstrániť príčinu vnikania vzduchu do hydrauliky a až potom ho odvzdušniť. Prítomnosť vzduchu v hydraulike brzdového systému sa prejavuje na "správaní sa" brzdového pedálu, ten sa stáva "mäkkým" (chýba doraz na konci chodu pedálu) a je poklesnutý nižšie ako zvyčajne.

Na vykonanie práce budete potrebovať pomocníka a tiež:

Pracovný postup

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Odpojte konektor káblového zväzku od šnímača nízkej hladiny brzdovej kvapaliny a odstráňte veko nádržky (pozri: Snímač nízkej hladiny brzdovej kvapaliny - kontrola a výmena).
  Pozor: Aby sa zabránilo vniknutiu vzuchu do hydrauliky brzdového systému počas odvzdušňovania, dávajte pozor, aby hladina brzdovej kvapaliny v nádržke neklesla pod rysku MIN.
  Pozor: Ak je zadná náprava vozidla vyvesená (vozidlo je na zdviháku alebo na podstavcoch), regulátor tlaku blokuje prietok brzdovej kvapaliny k zadným brzdovým valčekom. Preto je potrebné otvoriť ventil regulátora skôr ako začnete odvzušňovať zadné brzdové valčeky.
 3. Ak chcete otvoriť ventil regulátora vsuňte plochý skrutkovač medzi rameno a pliešok, tým zatlačíte výstupok regulátora.
 4. Očistite šróbenie brzdového valčeka zadného pravého kolesa a plochu okolo neho od nečistôt.
 5. Odstráňte ochrannú gumenú čiapočku z odvzdušňovacieho ventilu.
 6. Nasuňte na odvzušňovací ventil špeciálny alebo očkový kľúč veľkosti 8 mm a potom plastovú hadičku (jej priemer by mal byť taký, aby pevne držala na ventile). Druhý koniec hadičky vložte do priehľadnej nádoby, ktorá je čiastočne naplnená brzdovou kvapalinou.
 7. Pomocník niekoľkokrát zošliapne brzdový pedál a po poslednom stlačení ho drží zošliapnutý v dolnej polohe.
 8. Povoľte zatiahnutie odvzušňovacieho ventilu tak, aby bol približne pol otáčky po prepustení brzdovej kvapaliny.
 9. Hneď ako prestane brzdová kvapalina vychádzať z hadičky, ventil zatiahnite.
 10. Pomocník nech opäť niekoľkokrát stlačí pedál a drží ho zošliapnutý.
 11. Opakujte kroky 7 a 8 (pozri vyššie).
 12. Odvzdušňovanie robte tak dlho, kým neprestane hadičkou prúdiť brzdová kvapalina so vzduchovými bublinkami, nakoniec zatiahnite odvzdušňovací ventil.
 13. Odstráňte z ventilu plastovú trubku a očkový kľúč, nasuňte na ventil ochrannú gumenú čiapočku.
 14. Ďalej pokračujte brzdovým valčekom predného ľavého kolesa.
 15. Analogicky odvzdušnite brzdové valčeky druhého okruhu: zadného ľavého a predného pravého kolesa v uvedenom poradí, pritom sledujte hladinu kvapaliny v nádržke hlavného brzdového valca.
 16. Stlačte brzdový pedál, skontrolujte funkčnosť hydrauliky a uistite sa, že brzdová kvapalina neuniká z odvzdušňovacích ventilov. Ak je pedál "mäkký" alebo klesá nižšie ako zvyčajne, skontrolujte tesnosť brzdového systému a systém znova odvzdušnite.