13.11.2. Snímač nízkej hladiny brzdovej kvapaliny - kontrola a výmena

Poznámka: Kontrolu snímača je jednoduchšie vykonať s pomocníkom.

Kontrola

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
  2. Zapnite zapaľovanie.
  3. Zatlačte zhora tyčku plaváku snímača. Na prístrojovom štíte by sa mala rozsvietiť kontrolka nízkej hladiny brzdovej kvapaliny.
    Odporúčanie: Ak sa kontrolka nerozsvietila sú možno zaoxidované kontakty konektoru alebo je snímač chybný. Aby ste sa uistili o poruche snímača, stačí medzi sebou preskratovať kontakty jeho konektoru. Ak kontrolka zasvieti, je snímač chybný a je nutné ho vymeniť.

Demontáž

  1. Vypnite zapaľovanie.
  2. Odpojte konektor káblového zväzku od snímača.
  3. Odskrutkujte veko nádržky hlavného brzdového valca. Vytiahnite plavák snímača z nádržky a odstráňte snímač.
  4. Chybný snímač vymeňte ako celok.

Montáž

Namontujte snímač v opačnom poradí.