13.13. Systém proti krádeži vozidla (imobilizér)

Vozidlo je vybavené štandardným systém proti krádeži (imobilizérom) APS-6 s diaľkovým ovládaním. Systém sa skladá z riadiacej jednotky imobilizéra, bloku diaľkového ovládania, diaľkového ovládača, kombinovaného kľúču zapaľovania s transpodérom (kódovacím zariadením) a tiež snímačov otvorených dverí a kapoty. Snímač otvorenej kapoty je namontovaný na držiaku na prepážke motorového priestoru. Snímače otvorených dverí sú vstavané v ich zámkoch. Snímač imobilizéra je vstavaný v spínači (zámku) zapaľovania a kontrolka sa nachádza na prístrojovom paneli.

Vozidlo je dodávané s dvomi kľúčmi: pracovným s diaľkovým ovládačom a školiacim s červenou vložkou na konci (pozri: Ovládacie prvky a kontrolné prístroje). Po aktivácii imobilizéru sa školiaci kľúč spáruje s riadiacou jednotkou imobilizéra. Následne je možné zakódovať pracovný kľúč. Diaľkový ovládač funguje len po aktivácii imobilizéra.

Vozidlo je vybavené elektrickým uzamykaním dier (tzv. centrálnym uzamykaním). Pohony sú vstavané v zámkoch bočných dvier. Elektrický pohon zámku batožinového priestoru je namontovaný len na niektorých vozidlách.

Diaľkový ovládač:

  1. tlačidlo blokovania zámkov dvier a zapínania chráneného režimu,
  2. tlačidlo vypínania chráneného režimu,
  3. tlačidlo otvárania zámku veka batožinového priestoru.

Pri zapnutí chráneného režimu sú zámky všetkých dvier automaticky zablokované. Vozidlo dostanete do chráneného režimu jedným stlačením tlačidla 1. Stlačením tlačidla 2 vypnete chránený režim a odblokujete zámok vodičových dvier. Na vypnutie blokovania zámkov dvier pasažierov je potrebné stlačiť tlačidlo 2 druhýkrát.