13.2. Popis konštrukcie

Elektrická sieť vozidla - jednovodičová, ako druhý vodič slúži kostra - karoséria vozidla a pohonná jednotka. S kostrou sú spojené mínusové póly zdrojov napájania a elektrických spotrebičov.

Poznámka: Elektrické zariadenia systému riadenia motora sú popísané v samostatnej kapitole (pozri: Riadiaci systém motora).

Vo vozidle je namontovaný bezúdržbový akumulátor s kapacitou 55 Ah. Slúži na napájanie štartéra pri štartovaní motora, bezpečnostného systému odstaveného vozidla, centrálneho uzamykania dvier a iných elektrických zariadení pri vypnutom motore. Počas chodu motora elektrické napätie dodáva alternátor. Časť elektrickej energie vyrobenej alternátorom sa spotrebováva na nabíjanie akumulátora.

Väčšina spotrebičov elektrickej energie je pripojená k napájaniu cez spínač (zámok) zapaľovania. Spínače a prepínače hlavných a doplnkových elektrických spotrebičov sú namontované na palubnej doske, stredovom paneli prístrojov a na stĺpiku riadenia.

Napájacie obvody veľkých spotrebičov energie (reflektory, ohrev zadného skla, elektrický ventilátor chladiaceho systému motora, hmlové svetlá) sa zapínajú cez relé. Cez relé sa zapínajú taktiež stierače, výstražné svetlá a smerovky.

Všetky elektrické obvody vozidla (okrem silových obvodov štartéra a alternátora) sú chranené tavnými poistkami.

Nominálny prúd pretavenia poistky je uvedený na jej telese. Okrem toho, farba telesa poistky zodpovedá určitým hodnotám prúdu:

Poistky a relé sú namontované v montážnom bloku.

Elektroinštalácia pozostáva zo zväzkov medených vodičov s farebnou izoláciou.

Väčšina elektrických spotrebičov je pripojená pomocou rozpojiteľných konektorov.