13.6. Montážny blok - výmena poistiek a relé

Poznámka: Poistky a relé riadiaceho systému motora sú umiestnené na konzole v strednom tuneli palubnej dosky (pozri: Poistky a relé riadiaceho systému motora - výmena).

Montážny blok poistiek a relé:

 1. miesto na montáž relé ostrekovača reflektorov, K1,
 2. relé diaľkových reflektorov, K7,
 3. relé trúby, K8,
 4. relé posúvačov skiel v dverách, K2,
 5. miesto na montáž relé hmlových svetiel, K9,
 6. relé štartéra,
 7. relé ohrevného telesa zadného skla, K10,
 8. doplnkové relé, K4,
 9. relé vyhrievania sedadiel, K11,
 10. relé smeroviek a výstražných svetiel, K5,
 11. miesto na montáž rezervného relé, K12,
 12. relé stieračov a ostrekovača čelného skla, K6,
 13. pinzeta na vyberanie poistiek a malých relé,
 14. pinzeta na vyberanie relé,
 15. náhradné poistky,
 16. miesto na montáž poistky ABS, F28,
 17. poistka elektrického posilovača riadenia, F27,
 18. positky F1 - F26,

Poznámka: Na telese montážneho bloku je uvedené poradové číslo poistiek a relé. Na vnútornej strane krytu montážneho bloku je každému relé a ochrannej poistke pridelený intuitívny symbol. Pokiaľ sa jedná o poistku, tak je uvedená aj veľkosť prúdu.
Poznámka: Montážne bloky od rôznych výrobcov sa môžu mierne líšiť počtom a usporiadaním poistiek.

Poistky a istené obvody

Tabuľka 13.6.1
Číslo Prúd, A Istený obvod
F1 10 Smerovky (riadiaci blok imobilizéra, prístrojová doska, vypínač výstražných svetiel)
F2 30 Posúvače okien
F3 10 Výstražné svetlá
F4 20 Stierače a ostrekovače
F5 25 Ventilátor kúrenia, riadiaci blok elektrického posilovača riadenia
F6 20 Trúba
F7 10 Prístrojová doska, vnútorné osvetlenie kabíny
F8 20 Ohrevné teleso zadného skla
F9 5 Obrysové svetlá na pravej strane vozidla
F10 5 Obrysové svetlá na ľavej strane vozidla
F11 7,5 Riadiaci blok imobilizéra
F12 7,5 Stretávacie svetlo pravého reflektoru
F13 7,5 Stretávacie svetlo ľavého reflektoru
F14 10 Diaľkové svetlo pravého reflektoru
F15 10 Diaľkové svetlo ľavého reflektoru
F16 10 Hmlové svetlo
F17 10 Hmlové svetlo
F18 15 Vyhrievanie sedadla
F19 10 ABS
F20 15 Zapaľovač
F21 10 Elektromagnet blokovania spiatočky
F22 15 Blok diaľkového ovládania centrálneho zamykania a alarmu vozidla
F23 Riadiaci blok elektrického posilovača riadenia
F24 Rezerva
F25 Rezerva
F26 Rezerva
F27 (F31) 50 Elektrický posilovač riadenia
F28 50* Rezerva, ABS*
* Namontovaná len na niektorých vozidlách.
Poznámka: V zátvorkách sú uvedené odlišnosti montážneho bloku, ktorý má poistku číslo 31. Pri výmene poistky sa riaďte symbolmi na kryte montážneho bloku.

Pozor: Pred výmenou poistky je potrebné určiť a odstrániť príčinu jej prepálenia. Ak chcete zabrániť zlyhaniu elektronických dielov, nikdy neinštalujte silnejšie poisky ani doma vyrobené poistky.

Pracovný postup

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác a odpojte svorku vodiča od záporného pólu akumulátora (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Potiahnite úchyt na ľavej strane prístrojového panelu, otvorte kryt montážneho bloku.
 3. Podľa poradového čísla na telese montážneho bloku nájdite poistku chybného obvodu.
 4. V montážnom bloku poistiek a relé sa nachádza pinzeta na vyberanie poistiek.
 5. Stlačte pinzetou teleso poistky a vytiahnite ju z bloku. Nesprávnu poistku možno spoznať podľa prepáleného vlákna.
  Odporúčanie: Niekedy vlákno poistky zostáva neporušené, aj keď je vedenie v jej vnútri je prerušená. Vizuálne nie je možné takéto prerušenie zistiť. V tomto prípade je možne posúdiť stav poistky pomocou ohmmetra alebo skúšačky obvodov.
 6. Namontujte novú poistku so zodpovedajúcim zaťažovateľom.
 7. Pri potrebe vymeniť relé, použite na jeho vytiahnutie sťahovák, ktorý sa nachádza v montážnom bloku.
 8. Namontujte nové relé analogicého typu.
 9. Zatvorte kryt montážneho bloku a pripojte akumulátor.