13.11. Kontrolné prístroje a senzory

Všetky kontrolné prístroje vozidla (rýchlomer, počítadlo prejdených km, otáčkomer, ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny, ukazovateľ hladiny paliva a tiež palubný počítač) sú umiestnené na prístrojovej doske. Tam sú rozmiestnené aj kontrolky.

Otáčkomer a rýchlomer sú elektro-mechanické, zatiaľ čo počítadlo prejdených km je plne elektronické. Informácia o rýchlosti pohybu a prejdenej vzdialenosti sa získava zo snímaču rýchlosti vozidla. Ukazovateľ prejdenej vzdialenosti (celkovej alebo dennej) a palubného počítača predstavuje LCD displej. Tlačidlá na riadenie palubného počítača sa nachádzajú na páčke pravého združeného spínača.

V prístrojovej doske je umiestnených päť žiaroviek, ktoré sú vstavané do plastových objímok (štyri žiarovky sú použité na podsvietenie prístrojov a jedna na podsvietenie LCD displeja). Kontrolky informujú vodiča o zapnutí alebo poruche rôznych systémov vozidla. Sú to LED diódy, ktoré sú priletované k elektrickému panelu prístrojovej dosky. Z toho dôvodu vymeniť je možné len žiarovky podsvietenia prístrojov.

Snímač nízkej hladiny brzdovej kvapaliny ja namontovaný vo veku nádržky hlavného brzdového valca. Pri poklese hladiny kvapaliny pod prípustnú úroven plavák snímača klesne a zopne kontakty, čo vedie k rozsvieteniu kontrolky.

Snímač nízkeho tlaku oleja je namontovaný na hlave bloku motora. Kontakty funkčného snímača by sa mali zopnúť, keď tlak oleja v systéme mazania motora klesne pod 0,06 MPa.

Snímač ukazovateľa teploty chladiacej kvapaliny je namontovaný na konci hlavy bloku motora nad spojkovou skriňou.

Snímač ukazovateľa hladiny paliva (a rezervy paliva) je namontovaný na palivovom module.

Vozidlo môže byť tiež vybavené snímačmi opotrebovania predných brzdových platničiek. Signál zo snímaču sa zobrazí na prístrojovej doske.