13.8. Spínač (zámok) zapaľovania

Obvody väčšiny elektrických zariadení vozidla (okrem výstražnej, zvukovej a svetelnej signalizácie, osvetlenia kabíny, obrysových svetiel, brzdových svetiel, alarmu a elektrických pohonov zámkov dvier) sú napájané cez spínač zapaľovania. Pre zabránenie krádeži vozidla je tento spínač skombinovaný so zámkom, preto sa často nazýva aj ako zámok zapaľovania.

Teleso zámku je uchytené k stĺpiku riadenia štyrmi špeciálnymi skrutkami s bezpečnostnými hlavami. V určitom momente uťahovania skrutiek sa ich hlavy oddelia a následne je nemožné povoliť tieto skrutky bežnými kľúčmi.

Zámok zapaľovania je naviac vybavený mechanizmom blokovania hriadeľu volantu. Po vytiahnutí kľúču zo zámku sa uvoľnia pružinové západky. Pri pokuse otočiť volantom západka zablokuje hriadeľ volantu proti otáčaniu.