2.1. Ovládacie prvky

Prvky riadenia vozidla:

 1. panel elektrického ovládania okien a centrálneho zamykania,
 2. postranné mriežky ventilácie,
 3. ľavá páčka prepínaču pod volantom,
 4. prístrojová doska (viď nasledujúca kapitola),
 5. volant,
 6. airbag vodiča,
 7. pravá páčka prepínaču pod volantom (spínač stieračov a tlačidlá palubného počítaču),
 8. regulácia teploty vzduchu privádzaného do kabíny,
 9. páčka riadenia recirklácie vzduchu,
 10. stredné mriežky ventilácie,
 11. prepínač režimov ventilácie a kúrenia,
 12. riadenie toku vzduchu,
 13. spínač vyhrievania zadného okna,
 14. miesto na inštaláciu autorádia,
 15. veko odkladacej schránky,
 16. airbag spolujazdca,
 17. spínač výstražných svetiel,
 18. veko popolníka,
 19. rýchlostná páka,
 20. krúžok na vypínanie blokovania spätného chodu,
 21. páka ručnej brzdy,
 22. zapaľovač,
 23. plynový pedál,
 24. spínač (zámok) zapaľovania,
 25. brzdový pedál,
 26. spojkový pedál,
 27. páčka na fixáciu polohy volantu,
 28. páčka na otváranie kapoty,
 29. panel s riadením osvetlenia.

Panel s riadením osvetlenia:

 1. spínač vonkajšieho osvetlenia a osvetlenia prístrojov,
 2. regulácia intenzity podsvietenia prístrojov,
 3. regulácia naklopenia svetlometov,
 4. spínač zadných hmlových svetiel,
 5. záslepka (na spínač predných hmlových svetiel).

Panel spínačov na vodičových dverách:

 1. ovládanie ľavého predného okna,
 2. ovládanie centrálneho zamykania,
 3. ovládanie pravého predného okna.