11.1. Referenčné údaje

Základné údaje pre kontrolu, nastavovanie a údržbu

Tabuľka 11.1
Maximálna vôľa v riadení (voľný chod volantu v polohe, ktorá zodpovedá priamočiaremu pohybu, meraný na obvode volantu), grad (mm) 5 (18)
Vzdialenosť, ktorá stanovuje strednú polohu hrebeňa (merané od ľavého konca hrebeňa k ose dorazu hrebeňa), mm 86,75 - 87,25
Vazelína na hrebeň mechanizmu riadenia (množstvo, g) FIOL-1 (20-30)

Momenty uťahovania závitových spojov

Tabuľka 11.2
Názvy uzlov a dielov Závit Moment uťahovania (Nm)
Matice, ktoré držia mechanizmus riadenia M8 15 - 18,6
Matice, ktoré držia stĺpik riadenia M8 15 - 18,6
Matice skrutiek, ktoré držia príruby stredného hriadeľu M8 23 - 27,4
Sťahujúce skrutky tyčí riadenia M10x1 19 - 30,9
Matica, ktorá drží volant M16x1,5 31,4 - 51
Matica, ktorá drží guľový čap tyče riadenia М12х1,25 27,1 - 33,4
Skrutka, ktorá drží tyč riadenia k mechanizmu riadenia M10x1 70 - 86
Matica ložiska ozubeného kolesa mechanizmu riadenia M38x1,5 45 - 55