11.2. Popis konštrukcie

Riadenie:

 1. koncovka tyče riadenia,
 2. regulačná (spojovacia) tyč,
 3. strmeň mechanizmu riadenia,
 4. ľavá tyč riadenia,
 5. pravá tyč riadenia,
 6. strmeň mechanizmu riadenia,
 7. pravý ochranný kryt,
 8. pravý silentblok mechanizmu riadenia,
 9. ochranný kryt mechanizmu riadenia,
 10. mechanizmus riadenia,
 11. tesnenie,
 12. stredný hriadeľ so spodným kardánovým kĺbom,
 13. horný kardánový kĺb,
 14. stĺpik riadenia s elektrickým posilovačom riadenia,
 15. volant,
 16. kontaktný krúžok*,
 17. matica, ktorá drží volant,
 18. obloženie volantu (airbag vodiča*),
 19. ložisko hriadeľu riadenia,
 20. ľavý ochranný kryt,
 21. ľavý silentblok mechanizmu riadenia.
* Pri vozidlách s airbagom.

Riadenie má elektrický posilovač a výškovo nastaviteľný volant.

Volant je namontovaný na drážkovom hriadeli a zafixovaný samosvornou maticou. Na vozidlách, ktoré sú vybavené airbagom vodiča je airbag namontovaný pod obložením volantu.

Hriadeľ riadenia je delený, skladá sa z horného a stredného hriadeľu. Horný hriadeľ sa otáča v dvoch ložiskách, ktoré sú nalisované do rúrky stĺpiku riadenia. Na vrchnej časti rúrky je namontovaná spínacia skrinka so zariadením proti krádeži. Stredný hriadeľ je rozoberateľný a na koncoch má dva kardánové kĺby.

Stĺpik riadenia je vyrobený ako celok spolu so sprevodovaným motorom a riadiacou jednotkou elektrického posilovača riadenia. Efektívnosť práce elektrického posilovača závisí na rýchlosti vozidla. Elektrický posilovač pracuje len keď je motor v chode. Držiaky stĺpiku riadenia sú uchytené ku karosérii na štyroch kolíkoch samosvornými maticami. Držiaky sú spojené s trubkou stĺpiku riadenia pohyblivými závesmi. Vrchný držiak je vybavený mechanizmom na zafixovanie polohy stĺpiku riadenia. Po premiestnení páky fixátora do dolnej polohy, je možné meniť uhol sklonu stĺpiku riadenia a tým výšku volantu. Ak je páka fixátoru v hornej polohe, so stĺpikom nie je možné hýbať.

Mechanizmus riadenia je hrebeňového typu, skladá sa z púzdra, hnacieho ozubeného kolesa a ozubeného hrebeňa. Mechanizmus je uchytený na prepážke motorového priestoru dvomi strmeňmi v silentblokoch. Pri otáčaní volantu sa otáčanie prenáša cez horný a stredný hriadeľ stĺpiku riadenia na hnacie ozubené koleso, ktoré následne pohybuje hrebeňom.

Ku hrebeňu mechanizmu riadenia sú pripevnené tyče riadenia, ktoré sa skladajú z samotných tyčí, koncoviek a regulačných tyčí. Na vnútorných koncoch tyčí riadenia sú oká, v ktorých sú nalisované kovovo-gumené púzdra. Na vonkajších koncovkách tyčí sú namontované guľové čapy, ktorými sú tyče riadenia spojené s ramenami otáčania na vzperách predného zavesenia. Pri pohybe hrebeňa tyče otáčajú vzpery predného zavesenia. Dĺžku tyčí riadenia je možné meniť otáčaním regulačných tyčí a tým meniť zbiehavosť predných kolies. Proti samovoľnému otáčaniu je regulačná tyč zaistená skrutkou, ktorá sťahuje prírubu koncovky tyče riadenia.