11.8. Ochranný kryt mechanizmu riadenia - výmena

Na vykonanie práce budete potrebovať novú plastové svorky, ktoré držia ochranný kryt mechanizmu riadenia.

Demontáž

 1. Odpojte stredný hriadeľ stĺpiku riadenia od mechanizmu riadenia (pozri: Stĺpik riadenia - demontáž a montáž).
  Pozor: Aby sa zabránilo poškodeniu kontaktného krúžku na vozidlách s airbagom v stĺpiku riadenia zafixujte hriadeľ riadenia proti otáčaniu.
 2. Odpojte od mechanizmu riadenia tyče riadenia (pozri: Tyč riadenia - demontáž a montáž).
 3. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 13 mm s račňou uvoľnite dve matice, ktoré držia strmeň pravého silentbloku mechanizmu riadenia a strmeň odstráňte.
 4. Analogicky odstráňte strmeň ľavého silentbloku mechanizmu riadenia.
 5. Štípačkami rozstrihnite svorku…

  …a odstráňte ochranný kryt mechanizmu riadenia.
 6. Odstráňte pravú oporu.
 7. Štípačkami prestrihnite dve plastové svorky, ktoré držia ochranný kryt mechanizmu riadenia z pravej 1 a ľavej 2 strany.
 8. Odstráňte ochranný kryt z mechanizmu riadenia.

Montáž

 1. Naneste na vnútorný povrch mechanizmu riadenia mazivo FIOL-1.
 2. Nasuňte ochranný kryt na teleso mechanizmu riadenia. Zafixujte ho novými svorkami.
 3. Nasuňte na mechanizmus riadenia pravú oporu a ochranný kryt. Zafixujte kryt mechanizmu riadenia novou svorkou.
 4. Uchyťte mechanizmus riadenia strmeňmi. Matice strmeňov zatiahnite silou 15 - 18,6 Nm.
 5. Pripevnite k mechanizmu riadenia tyče (pozri: Tyč riadenia - demontáž a montáž).
 6. Pripojte stredný hriadeľ stĺpiku riadenia k hriadeľu mechanizmu riadenia (pozri: Stĺpik riadenia - demontáž a montáž).