11.5. Dekoračný kryt stĺpiku riadenia - demontáž a montáž

Demontáž

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
  2. Na oboch stranách stĺpiku riadenia uvoľnite krížovým skrutkovačom dve samorezky…

    …a dve skrutky, ktoré držia kryt navzájom k sebe 2. Rovnakým skrutkovačom uvoľnite tri samorezky 1, ktoré držia spodný kryt k stĺpiku riadenia.
  3. Presuňte páku na fixovanie stĺpiku riadenia do spodnej polohy a spustite ho dole.
  4. Odstráňte spodný kryt a vysuňte páku cez otvor.
  5. Odstráňte gumený krúžok zo zámku zapaľovania.
  6. Odstráňte horný kryt stĺpiku riadenia.

Montáž

Namontujte dekoračné kryty v opačnom poradí.