11.6. Koncovka tyče riadenia - výmena

Na vykonanie práce budete potrebovať sťahovák guľových čapov.

Demontáž

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Odstráňte predné koleso na strane, kde budete vymieňať koncovku (pozri: Koleso - výmena).
 3. Oceľovým kartáčom očistite závity koncovky od hrdze a naneste na ne penetračné mazivo.
 4. Kombinačkami narovnajte a vyberte závlačku z otvoru v v guľovom čape tyče.
 5. Očkovým kľúčom veľkosti 19 mm uvoľnite korunkovú maticu čapu.
 6. Sťahovákom vytlačte čap z otvoru ramena otáčania vzpery predného zavesenia.
 7. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 17 mm uvoľnite zatiahnutie zaisťovacej skrutky koncovky.
 8. Plochým skrutkovačom roztvorte prírubu koncovky.
 9. Otáčajte koncovkou a počítajte otáčky, kým neodskrutkujete koncovku z tyče (ak sa začne spojovacia tyč otáčať spolu s koncovkou, zadržte ju kľúčom veľkosti 27 mm).
  Poznámka: Počet otáčok rátajte preto, aby ste pri montáži aspoň približne nastavili zbiehavosť kolies (aby ste minimalizovali opotrebovanie, kým prídete do servisu na nastavenie geometrie).

Montáž

 1. Naneste na závitovú časť novej koncovky vazelínu Litol-24 alebo podobnú.
 2. Naskrutkujte novú koncovku na spojovaciu tyč, pridržte ju vidlicovým kľúčom veľkosti 27 mm.
  Poznámka: Pre približné nastavenie zbiehavosti kolies urobte pri skrutkovaní novej koncovky rovnaký počet otáčok, ako pri odskrutkovaní starej koncovky.
 3. Vsuňte čap do otvoru v ramene otáčania vzpery a zaskrutkujte korunkovú maticu.
 4. Zatiahnite maticu čapu silou 27,1 - 33,4 Nm a potom ju pritiahnite tak, aby ste zarovnali otvor v čape s najbližšou drážkou v matici.
 5. Zaistite maticu (vložte závlačku do otvoru čapu a roztvorte jej konce na opačné strany).
 6. Zatiahnite zaisťovaciu skrutku príruby koncovky silou 19,1 - 30,9 Nm.
Pozor: Po výmene koncoviek je nutné nastaviť geometriu kolies v špecializovanom servise.