11.9. Stĺpik riadenia - demontáž a montáž

Poznámka: V závislosti od účelu roboty je možné stĺpik riadenia demontovať spolu s volantom a páčkami pod volantom. Práca je vykonaná na čiastočne rozobratom stĺpiku riadenia.

Demontáž

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami) a odpojte svorku od záporného pólu akumulátoru.
 2. Otočte volantom do polohy, ktorá zodpovedá priamej jazde. Volant odstráňte (pozri: Volant - demontáž a montáž).
 3. Odstráňte dekoračný kryt stĺpiku riadenia (pozri: Dekoračný kryt stĺpiku riadenia - demontáž a montáž).
 4. Krížovým skrutkovačom uvoľnite tri samorezky a odstráňte spodný kryt palubnej dosky.
 5. Odpojte konektory káblových zväzkov od páčiek pod volantom a kontaktného krúžku (pozri: Páčkové spínače pod volantom - demontáž, kontrola a montáž).
 6. Očkovým kľúčom veľkosti 8 mm uvoľnite zaisťovaciu skrutku (pozri: Páčkové spínače pod volantom - demontáž, kontrola a montáž) a odstráňte zostavu spolu s páčkami a kontaktným krúžkom.
 7. Rozpojte konektory káblového zväzku od zámku zapaľovania (pozri: Spínač (zámok) zapaľovania - montáž a demontáž).
 8. Uvoľnite západky a odpojte dva konektory káblových zväzkov od elektrického posilovača riadenia.
  Poznámka: Odstrániť stĺpik riadenia je možné aj spolu so stredným hriadeľom. Avšak demontáž a montáž stĺpiku riadenia je pohodlnejšia, ak stredný hriadeľ odpojíte. Spojiť príruby kardánových kĺbov stredného hriadeľu je možné len v jednej polohe, takže nie je potrebné značiť si ich vzájomne rozpoloženie.
 9. Očkovým kľúčom veľkosti 13 mm uvoľnite maticu zaisťovacej skrtuky, ktorá spája kardánové kĺby stredného hriadeľu. Skrutku vyberte.
 10. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 13 mm uvoľnite zatiahnutie dvoch matíc 1, ktoré naspodu držia stĺpik riadenia. Rovnakým kľúčom uvoľnite dve matice 2, ktoré ho držia navrchu.
 11. Odstráňte stĺpik riadenia ako celok.
 12. Očkovým kľúčom veľkosti 13 mm uvoľnite maticu zaisťovacej skrutky príruby spodného kardánového kĺbu stredného hriadeľa. Skrutku vyberte.
 13. Plochým skrutkovačom roztiahnite príruby a odstráňte kardánový kĺb z drážok hriadeľu mechanizmu riadenia.
 14. Fixkou alebo iným dostupným spôsobom poznačte vzájomnú polohu príruby horného kardánového kĺbu a hriadeľu riadenia. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 13 mm uvoľnite matice spojovacej skrutky, pričom držte hlavičku skrutky očkovým kľúčom rovnakej veľkosti.
 15. Cez tŕň ztlčte kadánový kĺb zo drážok hriadeľu riadenia.

Montáž

Namontujte stĺpik riadenia v opačnom poradí. Pred inštaláciou sa ubezpečte, že predné kolesá sú v priamom smere a drážka na hriadeli so značkou na veku mechanizmu riadenia, a tiež značky na ochrannom kryte sú správne umiestnené (pozri foto nižšie).

Rozloženie značiek na montáž hriadeľu mechanizmu riadenia v polohe pre priamy smer jazdy:

 1. uhlová drážka vo veku mechanizmu riadenia,
 2. drážka na hriadeli mechanizmu riadenia,
 3. veko mechanizmu riadenia,
 1. uhlový výstupok na ochrannom kryte,
 2. výrez na hrane ochranného krytu.

Ochranný kryt by mal byť na hriadeľ mechanizmu riadenia nasadený tak, aby značka A bola oproti uhlovému výstupku 1, ktorý sa nachádza na veku mechanizmu a hriadeľ by mal byť pritom natočený tak, aby jeho drážka 2 bol naproti značke B ochranného krytu.

Matice spojovacích skrutiek na prírubach stredného hriadeľu zatiahnite silou 23 - 28 Nm. Matice, ktoré držia stĺpik riadenia zatiahnite silou 15 - 18,6 Nm.