11.10. Mechanizmus riadenia - demontáž a montáž

Na vykonanie práce budete potrebovať pomocníka.

Demontáž

  1. Odpojte koncovky tyčí riadenia od ramien otáčania vzpier predného zavesenia (pozri: Koncovka tyče riadenia - výmena).
    Pozor: Aby sa zabránilo poškodeniu kontaktného krúžku na vozidlách s airbagom v stĺpiku riadenia zafixujte hriadeľ riadenia proti otáčaniu.
  2. Odpojte stredný hriadeľ stĺpiku riadenia od hriadeľu mechanizmu riadenia (pozri: Stĺpik riadenia - demontáž a montáž).
  3. Uvoľnite štyri matice a odstráňte dva strmene, ktoré držia mechanizmus riadenia na pravej strane k prepážke motorového priestoru (pozri: Ochranný kryt mechanizmu riadenia - výmena).
  4. Mierne posuňte mechanizmus riadenia dopredu a vyberte hriadeľ hnacieho ozubeného kolesa z otvoru v prepážke motorového priestoru.
  5. Otočte mechanizmus riadenia hriaľom nahor a vyberte ho z motorového priestoru cez otvor v ľavom blatníku.

Montáž

Namontujte mechnizmus riadenia v opačnom poradí. Spojte stredný hriadeľ stĺpiku riadenia s hriadľom mechnizmu riadenia (pozri: Stĺpik riadenia - demontáž a montáž).