11.7. Tyč riadenia - demontáž a montáž

Poznámka: V tejto sekcii je popísaná demontáž ľavej tyče riadenia. Pravú tyč demontujte analogickým spôsobom.

Na vykonanie práce budete potrebovať montážnu jamu alebo rampu.

Demontáž

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Odstráňte predné ľavé koleso (pozri: Koleso - výmena).
 3. Vylisujte guľový čap vonkajšej koncovky tyče riadenia z otvoru v ramene otáčania (pozri: Koncovka tyče riadenia - výmena).
 4. Plochým skrutkovačom odstráňte poistný pliešok skrutiek, ktoré držia tyče riadenia k mechanizmu riadenia.
 5. Očkovým kľúčom veľkosti 15 mm uvoľnite zatiahnutie skrutky 1, ktorá drží pravú tyč a uvoľnite skrutku 2, ktorá drží ľavú tyč k mechanizmu riadenia.
 6. Vyberte skrutku, ktorá drží ľavú ťyč riadenia a otočte poistný pliešok skrutiek nabok.
 7. Vyberte ľavú tyč cez otvor v blatníku.

Montáž

 1. Odmerajte dĺžku demontovanej tyče (vzdialenosť medzi stredom otvoru kovovo-gumeného púzdra vnútorného konca tyče a stredom guľového čapu).
 2. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 17 mm uvoľnite zatiahnutie zaisťovacej skrutky koncovky novej tyče. Otáčajte spojovacou tyčou kľúčom veľkosti 27 mm tak, aby bola dĺžka novej tyče rovnaká ako dĺžka starej tyče.
  Pozor: Pred nastavovaním dĺžky tyče sa uistite, že spojovacia tyč aj koncovka sú zaskrutkované na ťyč riadenia až na doraz.
 3. Namontujte tyč v opačnom poradí.
 4. Zatiahnite zaisťovaciu skrutku tyče silou 19 - 30,9 Nm.
 5. Zatiahnite skruku guľového čapu tyče silou 27,1 - 33,4 Nm a zaistite ju závlačkou.
 6. Skrutky, ktoré držia tyče k mechanizmu riadenia zatiahnite silou 70 - 86 Nm, ale až po spustení vozidla na kolesá.
 7. Nasaďte na skrutky poistný pliešok.
Pozor: Po výmene tyčí riadenia je nutné nastaviť geometriu kolies v špecializovanom servise.