10.1.5. Kolesá - výmena

Na vykonanie práce budete potrebovať:

Pracovný postup

 1. Umiestnite vozidlo podľa možnosti na rovný horizontálny povrch. Ak sa nachádzajú v kabíne vozidla pasažieri, mali by vystúpiť.
 2. Vyberte z batožinového priestoru rezervné koleso a potrebné nástroje.
 3. Zaistite vozidlo ručnou brzdou a umiestnite pod kolesá v opačnej diagonále, ako je vymieňané koleso, z oboch strán zaisťovacie kliny (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 4. Krížovým skrutkovačom uvoľnite skrutku a odstráňte dekoračný kryt kolesa.
 5. Kľúčom na kolesá alebo nástrčkovým kľúčom veľkosti 17 mm uvoľnite utiahnutie všetkých skrutiek kolesa približne o pol otáčky.
 6. Pozor: Ak je vozidlo na sypkom povrchu, umiestnite pod zdvihák oporu, ktorá zvýši jeho stabilitu (napr. dosku vhodnej veľkosti).
  Umiestnite pod prah vozidla zdvihák.

  Horná dosadacia plocha zdviháku by mala byť umiestnená v špeciálnom držiaku, ktorý je privarený ku karosérii (pozri: Príprava pred údržbou a opravami). Spodná dosadacia plocha zdviháku sa musí nachádzať presne kolmo pod hornou plochou.

 7. Plynulo zdvíhajte vozidlo a súčasne kontrolujte, či sa vozidlo neposúva dopredu alebo dozadu. Zvíhajte vozidlo tak dlho, kým nebude vymieňané koleso vo výške 2 - 3 cm nad povrchom.
 8. Odskrutkujte skrutky kolesa a koleso odstráňte.
 9. Nasaďte rezervné koleso na náboj. Pridržte koleso, kým ho nezachytíte jeho skurtkami.
 10. Držte koleso, aby sa neotáčalo a zaťahujte do kríža jeho skrutky.
 11. Plynule spustite vozidlo tak, aby sa jemne dotklo koleso s povrchom.
 12. Utiahnite skrutky kolesa silou 65,2 - 92,6 Nm.
 13. Uložte odmontované koleso do batožinového priestoru a bezpečne ho upevnite.
 14. Odstráňte poistné kliny.
 15. Skontrolujte tlak v pneumatikách a skorigujte ho podľa normy.