10.3.1. Referenčné údaje

Momenty uťahovania závitových spojov
Tabuľka 10.3.1
Názvy uzlov a dielov Závit Moment uťahovania (Nm)
Skrutky kolies M12x1,25 65,2 - 92,6
Matica ložiska náboju zadného kolesa M20xl,5 186,3 - 225,6
Matica skrutky, ktorá drží spodok tlmiča k ramenu zadnej nápravy М12х1,25 66,6 - 82,3
Matica, ktorá drží tyčku zadného tlmiča ku karosérii М10х1,25 50,0 - 61,7
Matice skrutiek, ktoré držia ramena zadnej nápravy k úchytu М12х1,25 66,6 - 82,3
Matice, ktoré držia úchyt ramena zadnej náprvy ku karosérii М10х1,25 27,4 - 34,0