10.3.3. Kontrola technického stavu zadnej nápravy

Kontrola technického stavu by sa mala vykonávať v súlade s pravidlami pravidelnej technickej údržby (pozri: Pravidelná údržba).

Zhodnotiť technický stav zavesenia je možné počas jazdy vozidlom. Pri jazde nízkou rýchlosťou po nerovnej vozovke by malo zavesenie pracovať bez buchotu, vŕzgania a iný nezvyčajných zvukov. Po prechode cez nerovnosť by sa nemalo vozidlo rozhojdať.

Odporúčanie: Kontrolu zavesenia je dobré skombinovať s kontrolou stavu pneumatík a ložísk nábojov kolies (pozri: Kolesá, pneumatiky a náboje). Jednostranné opotrebovanie behúňa pneumatiky súvisí s deformáciou nápravy zadného zavesenia.

Na vykonanie práce budete potrebovať montážnu jamu alebo rampu.

Pracovný postup

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
  Odporúčanie: Kontrolovať funkčnosť tlmičov je lepšie po dlhšej jazde, kým hydraulická kvapalina v tlmičoch nevychladla.
 2. Energeticky rozhojdajte zadnú časť karosérie vozidla vo vertikálnom smere. Ak sa karosérie zotrvačnosťou hojdá ďalej (viac ako dvakrát hore a dole), potom čo ste prestali triasť, značí to, že jeden alebo oba tlmiče sú chybné. K identifikácii chybného tlmiču opakujte skúšku na jednej strane vozidla a potom na druhej.
  Poznámka: Takouto skúškou odhalíte iba nesprávne tlmiče. Na zmeranie účinnosti tlmičov existuje špeciálny stojan.
 3. Prezrite tlmiče zavesenia - únik kvapaliny z tlmičov nie je povolený.
  Odporúčanie: Tlmiče by sa mali vymieňať vždy ako pár, aj keď druhý tlmič zadného zavesenia nie je chybný.
 4. Vizuálne skontrolujte stav silentblokov, ktoré držia tlmiče 1 a ramien zadnej nápravy 2.

  Silentbloky s jednostranným vybočením gumy, prasklinami a zlomami vymeňte (pozri: Zadná náprava - výmena silentbloku).
 5. Skontrolujte utiahnutie matíc, ktoré držia diely zavesenia a ak je potrebné, tak ich dotiahnite.
 6. Prezrite diely zavesenia. Deformácie a praskliny unaveného materiálu v dieloch zavesenia nie sú povolené. Poškodené diely vymeňte.