10.3.4. Tlmiče a pružiny zadnej nápravy - demontáž a montáž

Poznámka: Robotu je pohodlné vykonávať nad montážnou jamou. Ak je to nutné, demontovať a namontovať pružinu a tlmič zadného zavesenia je možné aj na vodorovnom povrchu.
Odporúčanie: Tlmiče a pružiny vymieňajte v pároch.

Na vykonanie práce budete potrebovať:

Demontáž

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami) a vyveste zadnú časť vozidla na podstavce.
  Poznámka: Ak nevykonávate prácu nad jamou alebo pod rampou, odstráňte zadné koleso vozidla na strane, kde budete vymieňať tlmič (pozri: Koleso - výmena).
 2. Odstráňte poličku batožinového priestoru.
 3. Sklopte zadné sedadlá.
 4. Podpáčte plochým skrutkovačom a odstráňte krytku.
 5. Nasuňte príslušenstvo na rozoberanie podpery na maticu a tyčku tlmiča. Držte pomocou dvoch kľúčov tyčku tlmiča, aby sa neotáčala a uvoľnite jeho maticu.
 6. Magnetom odstráňte z tyčky tlmiča pružnú podložku…

  …a vrchnú opornú podložku.
 7. Odstráňte z tyčky tlmiča vrchné gumené vypodloženie tyčky.
 8. Dvomi kľúčmi veľkosti 19 mm uvoľnite maticu skrutky, ktorá drží spodný koniec tlmiča k ramenu nápravy a skrutku vyberte.
 9. Odtiahnite spodný koniec tlmiča smerom k zadnej časti vozidla a tlmič vyberte.
 10. Odstráňte z tlmiča pružinu a jej podložku, a tiež ak je to nutné, odstráňte z tyčky tlmiča spodné gumené vypodloženie a vymedzovacie púzdro.

Demontáž

Poznámka: V zadnom zavesení vozidla by mali byť namontované pružiny rovnakej triedy (so značkou rovnakej farby).
 1. Pred montážou tlmiča uchyťte gumenú podložku 4 na pružine 2 izolačnou alebo lepiacou páskou.
 2. Nasaďte pružinu na tlmič a vytiahnite tyčku až na doraz. Nasuňte na tyčku doraz 1, ochranné púzdro 3 s krytkou, vymedzovacie púzdro 5 a spodné vypodloženie 6 (ak už na tyčke nie je).
  Pozor: Pri montáži musí byť tlmič otočený tak, aby spodný koniec vinutia pružiny bol obrátený na stranu kolesa.
 3. Vsuňte tyčku tlmiča do otvoru v miske karosérie a zadržte, kým pomocník nasunie na tyčku vrchné vypodloženie, opornú podložku a naskrutkuje na niekoľko závitov maticu tyčky.
 4. Posuňte rameno nápravy tak, aby ste zarovnali otvory tlmiča a držiaku v náprave. Vsuňte do spodného oka tlmiča skrutku a zaskrutkujte jeho maticu (bez dotiahnutia).
  Poznámka: Ak nemáte pomocníka, môžete najskôr uchytiť tlmič v držiaku zadnej nápravy. Potom postaviť pod zadné rameno oporu a jemne na zdviháku spustiť vozidlo, súčasne pri tom kontrolujte, aby tyčka tlmiča vošla do otvoru v karosérii a až potom nasuňte vrchné vypodloženie, opornú podložku a naskrutkujte maticu.
 5. Namontujte koleso (v prípade, že ste prácu vykonávali bez montážnej jamy) a spustite vozidlo na kolesá. Niekoľkokrát stlačte zadnú časť vozidla, aby si sadli elementy zavesenie.
 6. Zatiahnite maticu, ktorá drží tyčku tlmiča silou 50 - 61,7 Nm.
 7. Zatiahnite maticu skrutky, ktorá drží spodnú časť tlmiča, silou 66,6 - 82,3 Nm.