10.3.2. Popis konštrukcie

Zadné zavesenie vozidla je polotuhé, realizované pružným nosníkom s pozdĺžnymi ramenami, vinutými pružinami a teleskopickými tlmičmi s obojsmerným účinkom.

Náprava zadného zavesenia pozostáva z dvoch pozdĺžnych ramien, ktoré sú spojené U-profilom. Takýto profil umožňuje spojenie (kríženie) s väčšou tuhosťou v ohybe a menšou v krútení. Spojenie umožňuje pohybovať sa ramenám voči sebe v pomerne malom rozsahu. Ramená sú vyrobené z trubiek s premenným prierezom - to im zaisťuje potrebnú tuhosť. K zadnému koncu každého ramena je privarený držiak na tlmič, štít zadného brzdového mechanizmu a os náboju kolesa. Vpredu sú ramena nápravy uchytené skrutkami v demontovateľných úchytoch na nosníkoch karosérie. Pohyblivosť ramien umožňujú kovovo-gumené kĺby (silentbloky), ktoré sú nalisované v predných koncoch ramien.

Spodné oko tlmiča je uchytené v držiaku na ramene nápravy. Ku karosérii je tlmič pripevnený tyčkou s maticou. Elasticita horného a spodného pripojenia tlmiča je zabezpečená vypodložením matice tyčky a silentblokom nalisovaným v oku tlmiča. Tyčka tlmiča ja zakrytá pružným púzdrom, ktoré ju chráni pred nečistotami a vodou. Pre prípad poruchy zavesenia je chod tyčky tlmiča obmedzený dorazom kompresného chodu, ktorý je vyrobený z pružného plastu.

Vinuté pružiny sa svojím spodným závitom opierajú o opornú platňu (vylisovanú z ocelovej dosky a privarenú o teleso tlmiča) a horným o karosériu cez gumenú podložku.

Na prírube držiaku ramena nápravy je namontovaná os náboju zadného kolesa (je pripevnená štyrmi skrutkami). Náboj a v ňom nalisované dvojradové valčekové ložiská drží na oske špeciálna matica. Na matici je prstenec, pomocou ktorého sa matica bezpečne zaistí na oske. Ložisko náboja je uzavretého typu a nepotrebuje reguláciu a mazanie počas prevádzky vozidla.

Pužina a diely tlmiča zadného zavesenia:

 1. pružina,
 2. gumená podložka,
 3. kryt púzdra,
 4. vypodloženie tyčky tlmiča,
 5. vymedzovacie púzdro,
 6. púzdro tlmiča,
 7. matica tyčka,
 8. pružná podložka,
 9. oporná podložka,
 10. vypodloženie tyčky tlmiča,
 11. tačka tlmiča,
 12. teleso tlmiča,
 13. spodná oporná platňa pružiny,
 14. matica skrutky spodného úchytu tlmiča,
 15. oko,
 16. skrutka spodného úchytu tlmiča,
 17. doraz kompresného chodu.