14.1. Referenčné údaje

Na skrutkové spoje častí karosérie sa používajú skrutky z obyčajnej uhlíkovej ocele. V dôležitých spojoch sú použité tepelne upravené skrutky z nehrdzavejúcej chrómovej ocele, ktoré sú označené symbolom “X” na hlavičke.

Momenty uťahovania skrutkových spojov

Tabuľka 14.1.1
Číslo Závit Moment uťahovania (Nm)
1 M6 6,0 - 8,0
2 M8 14,0 - 18,0
3 M10 30,0 - 35,0
4 M12 55,0 - 60,0
5 M14 80,0 - 100,0
6 M16 110,0 - 140,0

Mazivá pre technickú údržbu karosérie

Tabuľka 14.1.2
Miesto nanesenia Typ materiálu
Pánty kapoty Penetračné mazivo v spreji, motorový olej
Zámok kapoty Vazelína (Litol-24)
Tiahlo zámku kapoty Penetračné mazivo, motorový olej
Pánty dvier Penetračné mazivo v spreji
Obmedzovače otvorenia dvier Akákoľvek vazelína (Litol-24)
Vložky zámkov dvier a dvier batožinového priestoru Automazivo VTV alebo penetračné mazivo v spreji

Antikorózne prípravky

Tabuľka 14.1.3
Elementy karosérie Typ materiálu
Skryté dutiny karosérie Konzervanty skrytých dutín karosérie
Spodok podlahy karosérie, vonkajšie povrchy nosníkov a prahov Protihlukové a protištrkové tmely a iné