14.9.1. Vnútorné spätné zrkadlo - demontáž a montáž

Vnútorné spätné zrkadlo je prilepené na čelné sklo. Pri výmene čelného skla musíte premiestniť aj zrkadlo. Na vykonanie tohto úkonu budete potrebovať špeciálne lepidlo na sklo. Zakúpiť môžete špeciálne súpravy na prilepenie zrkadla. Okrem lepidla súprava zvyčajne obsahuje brúsny papierik, škrabku a obrúsky napustené špeciálnymi zmesami.

Pozor: Tento úkon je potrebné vykonávať zvyčajne pri okolitej teplote 10 - 25°C. Vzhľadom na to, že prípravky od rôznych výrobcov sa môžu líšiť, je potrebné riadiť sa pokynmi priloženými k danej súprave. Nasledujú všeobecné odporúčania pri montáži zrkadla.

Demontáž

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác a odpojte záporny pól akumulátora (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Ploským skrutkovačom s tenkým hrotom uvoľnite skrutku, ktorá drží zrkadlo.
 3. Vysuňte zrkadlo dohora o odstráňte ho z úchytu.
 4. Sekáčom oddeľte úchyt od skla.
  Odporúčanie: Pri odstraňovaní úchytu sklo môže prasknúť. Z tohoto dôvodu by ste mali úchyt odstraňovať z už demontovaného skla.

Montáž

 1. Odstráňte zvyšky skla z úchytu a začistite povrch úchytu brúsnym papierom v mieste, kde sa bude nanášať lepidlo.
 2. S obrúskom s čistiacim prostriedkom očistite sklo (v mieste, kde sa namontuje zrkadlo) a úchyt.
  Pozor: Obrúsky by mali byť použité v priebehu dvoch minúť po otvorení ich obalu.
 3. V strede skla, cca 50 mm od obloženia stropu, naznačte fixkou miesto, kde bude zrkadlo (ak je to potrebné, použite meter alebo pravítko).
 4. Druhým obrúskom s aktivátorom odmastite styčné povrchy.
 5. Naneste lepidlo na úchyt.
 6. Pritlačte úchyt na sklo vo vyznačenom mieste a držte ho v takejto polohe približne minútu.
 7. Vložte zrkadlo do úchytu a zatiahnite skrutku jeho úchytu.
  Pozor: Skôr ako vložíte zrkadlo do úchytu musíte počkať aspoň 30 minút.