14.5.1. Mriežka chladiča - demontáž a montáž

Demontáž

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
  2. Krížovým skrutkovačom povoľte tri samorezky horného úchytu mriežky chladiča.
  3. Plochým skrutkovačom (podložte pod neho niekoľkokrát preloženú tkaninu) vyveste spodné západky mriežky chladiča z nárazníka.
  4. Odstráňte mriežku.

Montáž

Pri montáži mriežky chladiča postupujte v opačnom poradí.