14.4. Technická údržba karosérie

Namažte závesy a zarážky dvier a tiež vyčistite odvodňovacie otvory, tieto úkony by sa mali vykonávať pri každej pravidelnej údržbe vozidla (každých 15000 km). Zámky dvier by sa mali mazať 2- až 3-krát ročne.

Na vykonanie tejto operácie je potrebný kus drôtu s priemerom 1 - 1,5 mm (alebo veľká kancelárska spinka).

Čistenie odvodňovacích otvorov v prahoch je dobré robiť nad montážnou jamou alebo nadjazdom.

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
  2. Naneste vazelínu na zarážku kapoty a jeho pružinu.
  3. Namažte penetračným mazivom osku bezpečnostného háku kapoty.
  4. Otvorte dvere a vstreknite penetračné mazivo do kĺbu ich závesu. Analogicky namažte všetky dvere vozidla.
  5. Rovnakým prípravkom namažte kľúčové dierky zámkov dvier.
  6. Naneste vazelínu na povrch zarážok dvier, pružinu a kĺb krytky hrdla palivovej nádrže.
  7. Drôtom vyčistite odvodňovacie otvory vo dverách a prahoch karosérie.
    Poznámka: Na odstránenie vlhkosti z vnútorných dutín spodných častí dvier a prahov slúžia odvodňovacie otvory. V závislosti na roku výroby vozidla sa ich počet môže líšiť.