14.6.1. Vonkajšie spätné zrkadlo - demontáž a montáž

Demontáž

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
  2. Podpáčte plochým skrutkovačom a odstráňte vnútorné obloženie páčky zrkadla.
  3. Kliešťami vysuňte a odstráňte poistný pliešok páčky zrkadla. Krížovým skrutkovačom povoľte tri skrutky úchytu zrkadla (označené šípkami).
  4. Odstráňte zrkadlo.

Montáž

Namontujte zrkadlo v opačnom poradí.