14.3. Kontrola technického stavu karosérie

Na vykonávanie tejto činnosti potrebujete montážnu jamu alebo nadjazd.

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
  2. Prezrite zvonku vozidlo, či niekde nie je poškodená vrstva farby a laku alebo či sa na kovových častiach nenachádza hrdza. Vrstva farby a laku býva najčastejšie poškodená na prednej časti vozidla, hlavne vplyvom odletujúcich kamienkov spod kolies vozidiel pohybujúcich sa pred vašim vozidlom. Ak takto poškodené časti neošetríte, stanú sa neskôr základom pre vznik korózie. Dočasne môžete ošetriť hrdzu odhrdzovačom, ktorý ju zastaví a vytvorí ochrannú vrstvu odolnú proti vode. Pre spoľahlivé ošetrenie avšak budete musieť hrdzu mechanicky odstrániť, napríklad brúsnym papierom, následne miesto vyčistiť, prekryť základnou a vrchnou farbou a nakoniec prelakovať.
  3. Stopy hrdze hľadajte tiež na prahoch vozidla, spodných hranách dvier, v okolí čelného a zadného skla a po obvode strechy.
  4. Postupne otvorte kapotu a dvere, skontrolujte funkciu ich zámkov. Okrem toho skontrolujte posúvače skiel a nastavovacie tiahlá spätných zrkadiel.
  5. V kabíne vozidla preverte funkčnosť nastavovacieho mechanizmu predných sedadiel, sklápanie a upevnenie zadných sedadiel. Uistite sa, že bezpečnostné pásy nie sú mechanicky poškodené a skontrolujte ich funkčnosť a plynulosť chodu navíjacieho zariadenia.
  6. Zdvihnite koberec pod nohami vodiča a predného spolujazdca, skontrolujte stav podvozku z priestoru kabíny, či nie je prítomná vlhkosť a korózia. Ak na ne narazíte, koberec odstráňte úplne a skontrolujte celý podvozok.
  7. Umiestnite vozidlo nad montážnu jamu alebo na nadjazd, skontrolujte stav podvozku a spodných nosných elementov karosérie, či nie je porušený antikorózny nástrek alebo prítomná korózia.