14.8.1. Poklop veka palivej nádrže - demontáž a montáž

Demontáž

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
  2. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 7 mm uvoľnite maticu 1 šnúrky uzáveru. Krížovým skrutkovačom uvoľnite dve skrutky 2 úchytu poklopu palivovej nádrže.
  3. Odstráňte poklop nádrže.

Montáž

Namontujte poklop nádrže v opačnom poradí.