14.8.7. Zadné sklo - výmena

Zadné sklo vozidla je prilepené k rámu dvier batožinového priestoru. Sklo je možné vymeniť bez toho, aby boli dvere demontované z vozidla.

Na vykonanie tejto roboty budete potrebovať pomocníka.

Pracovný postup

  1. Odstráňte obloženie dvier (pozri: Čalúnenie dvier batožinového priestoru - demontáž a montáž).
  2. Odpojte koncovky vodičov od vývodov vykurovacieho telesa zadného okna.
  3. Odstráňte prídavné brzdové svetlo (pozri: Prídavné brzdové svetlo - demontáž a montáž).
  4. Odstráňte obloženie rámu dvier.
    Poznámka: Pred vlepením skla je nevyhnutné namontovať obloženie na dvere.
  5. Výmenu skla vykonajte obdobne ako pri čelnom skle (pozri: Čelné sklo - výmena).
  6. Po preschnutí tesniaceho lepidla pripojte vodiče k vykurovaciemu telesu, prilepte prídavné brzdové svietidlo a namontujte obloženie dvier.