14.8.5. Vložka zámku dvier - demontáž a montáž

Demontáž

  1. Odstráňte obloženie dvier (pozri: Čalúnenie dvier batožinového priestoru - demontáž a montáž).
  2. Odpojte tiahlo od vložky zámku.
  3. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 10 mm uvoľnite dve matice úchytu vložky zámku.
  4. Odstráňte vložku zámku.

Montáž

Namontujte vložku zámku v opačnom poradí.