14.8.6. Zámok dvier batožinového priestoru - demontáž, montáž a nastavenie

Demontáž

  1. Odstráňte obloženie dvier (pozri: Čalúnenie dvier batožinového priestoru - demontáž a montáž).
  2. Odpojte tiahlo od vložky zámku (pozri: Vložka zámku dvier - demontáž a montáž).
  3. Odpojte od zámku konektor so zväzkom vodičov.
  4. Otrasovým skrutkovačom s krížovým nadstavcom povoľte dve skrutky úchytu zámku.
  5. Vyskrutkujte skrutky, odstráňte vonkajšie a vnútorné časti zámku.
  6. Ak je to potrebné, krížovým skrutkovačom uvoľnite samorezku.
  7. Odstráňte krytku z vonkajšej časti zámku a vyberte vnútro zámku aj s vodičmi.

Montáž

Zložte a namontujte zámok v opačnom poradí.

Nastavenie

  1. Otrasovým skrutkovačom s krížovým nadstavcom uvoľnite dve skrtuky úchytu protikusu zámku.
  2. Pohybujte protikusom doprava alebo doľava tak, aby jeho čap zapadol do štrbiny zámku (je vhodné vykonávať tento úkon z kabíny, zadné sedadlá sklopte). Pohybujte protikusom dopredu alebo dozadu tak, aby dvere pri citlivom zatvorení boli tesne uzavreté.
  3. Po nastavení protikusu zámku dotiahnite jeho skrutky.