14.8.2. Zadný nárazník - demontáž a montáž

Poznámka: Robotu je lepšie vykonávať s pomocníkom. Pre väčšie pohodlie pri práci môžete odstrániť zadné kolesá (pozri: Kolesa - výmena).

Demontáž

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
  2. Kľúčom TORX T20 uvoľnite tri samorezky úchytu zásterky zadného kolesa a zásterku odstráňte.
  3. Obdobne odstráňte zásterku aj z druhej strany zadného nárazníku.
  4. Na pravej aj ľavej strane vozidla uvoľnite krížovým skrutkovačom dve samorezky úchytu nárazníku.
  5. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 10 mm uvoľnite dve samorezky dolného úchytu nárazníku.
  6. Rovnakým kľúčom uvoľnite štyri samorezky vrchného úchytu nárazníku.
  7. Na oboch stranách vozidla vyveste západky zadných blatníkov z nárazníku a nárazník odstráňte.
  8. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 10 mm uvoľnite tri matice, ktoré držia výstuž nárazníku na karosérii a výstuž odstráňte.

Montáž

Namontujte zadné nárazník v opačnom poradí.