14.8.4. Čalúnenie dvier batožinového priestoru - demontáž a montáž

Poznámka: Pri odstraňovaní obloženia dvier pravdepodobne poškodíte jeho plastové držiaky, preto skôr ako začnete, zaobstarajte si dostatočný počet nových držiakov (4 ks).

Demontáž

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
  2. Krížovým skrutkovačom uvoľnite dve skrutky úchytu vnútornej rúčky dvier a rúčku odstráňte.
  3. Kliešťami s úzkymi čeľusťami vytiahnite dva držiaky obloženia dvier.
  4. Odtiahnite vrchný okraj obloženia od dvier, prekonajte odpor držiakov…

    …a posuňte obloženie smerom ku sklu, následne ho odstráňte z dvier.

Montáž

Namontujte obloženie v opačnom poradí, poškodené držiaky vymeňte za nové.