14.8.3. Plynové vzpery dvier - výmena

Pri vykonávaní roboty budete potrebovať drevenú lištu s dĺžkou približne 1,5 m.

Demontáž

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
  2. Otvorte dvere batožinového priestoru a použite drevenú lištu ako ich podperu.
  3. Odpojte šnúrky krytu batožinového priestoru od dvier.
  4. Vidlicovým kľúčom veľkosti 13 mm uvoľnite najprv spodný a potom vrchný guľový kĺb vzpery a vzperu potom odstráňte.

Montáž

Namontujte plynové vzpery v opačnom poradí. Analogicky postupujte pri vzpier.