16. Osobitosti modifikovaných vozidiel

Modifikácie vozidiel LADA KALINA

Tabuľka 16.1
Označenie výrobcu Typ karosérie Model motora
VAZ-11173 Kombi 21114 alebo 11183
VAZ-11174 Kombi 11194
VAZ-11183 Sedan 21114 alebo 11183
VAZ-11184 Sedan 11194
VAZ-11193 Hatchback 21114 alebo 11183
VAZ-11194 Hatchback 11194

Vozidlo LADA KALINA je dostupné s tromi typmi karosérie: sedan, hatchback a kombi - a dvomi typmi motorov (pozri: Tabuľka 16.1).

Na niektorých vozidlách je namontovaný 8-ventilový motor s objemom 1,6 l. Spočiatku výroby boli vozidlá kompletované s motorom modelu 21114, ktorý sa používal vo vozidlách VAZ "desiatkovej" rady. Od roku 2007 ho nahradil motor 11183, ktorý sa montoval tiež na vozidlá rady SAMARA. Oba motory sú podobné konštrukciou aj technickými charakteristikami (pozri: Všeobecné informácie). Navonok sa tieto motory líšia farbou bloku motora: blok motora 21114 je modrý, blok motora 11183 je šedý. Špecifiká konštrukcie a opráv týchto motorov sú opísané ďalej v príslušných sekciách.

Motorový priestor vozidla s motorom 1,6i:

 1. napínací mechanizmu hnacieho remeňa alternátora,
 2. zapaľovacie sviečky s nasadenými koncovkami vysokonapäťových káblov,
 3. zapaľovací modul,
 4. snímač detonácii,
 5. alternátor.

Hlava bloku 8-ventilového motora je kompaktnejšia (v porovnaní so 16-ventilovým), vďaka tomu sú všetky prídavné zariadenia motora dostupné zhora. Napnutie hnacieho remeňa alternátora je možné vykonať bez demontáže nádržky ostrekovačov. Výmenu regulátora napätia a odstránenie alternátora je možné vykonať zhora. Ľahko prístupný je snímač detonácii aj iné elementy riadiaceho systému motora. Snímač polohy vačkového hriadeľu je namontovaný v zátke hlavy bloku motora (pozri obrázok nižšie). Reaguje na kolík, ktorý je nalisovaný do vačkového hriadeľu (pozri: Vačkový hriadeľ motoru 1,6i - demontáž a montáž).

V zapaľovacom systéme 8-ventilového motoru je použitý zapaľovací modul 2111-3705010-02 (54.3705). Obsahuje v sebe dve dvojvývodové zapaľovacie cievky, ktoré sú osadené v jednom telese. Iskrenie prebieha v dvoch valoch súčasne (1-4 alebo 2-3). Zapaľovacia cievka je spojená so sviečkami zapaľovania štyrmi vysokonapäťovými káblami 2111-3707080-12 s nedemontovateľnými koncovkami.

Časti zapaľovacieho systému 8-ventilového motoru 1,6i:

 1. zapaľovací modul,
 2. súprava vysokonapäťových káblov.

Na motoroch sú namontované zapaľovacie sviečky А17ДВРМ, kde:

Na motor je možné namontovať aj sviečky analogického typu od iných výrobcov:

Zapaľovacia sviečka motoru 1,6i:

 1. bočná elektróda,
 2. stredná elektróda (v kónuse tepelného izolátora),
 3. závitová časť telesa,
 4. tesniaci krúžok,
 5. šesťhranná časť telesa na založenie kľúču,
 6. izolátor (na ktorom je označenie zapaľovacej sviečky),
 7. kontatkná špička (odnímateľná, namontovaná na závite).

Osobitosti opráv zapaľovacieho systému sú popísané ďalej v príslušných sekciách.

Na 8-ventilových motoroch sa používa palivová rampa 1118-1144010, ktorá sa líši od palivovej rampy motora 11194 tvarom aj konštrukciou uchytenia vstrekovačov. Odstrániť palivovú rampu z motora je možné bez demontáže sacieho modulu a zberača výfukových plynov (pozri: Palivová rampa motora 1,6i - demontáž, rozobratie, poskladanie a montáž).

Palivová rampa motoru 1,6i:

 1. diagnostický nátrubok,
 2. palivová rampa,
 3. nátrubok na spojenie s palivovým potrubím,
 4. vstrekovač,
 5. vstrekovač,
 6. vstrekovač,
 7. vstrekovač.

Na palivovú rampu sú namontované vstrekovače 1118-1132010 (SIEMENS VAZ 20734).

Vstrekovače motoru 1,6i:

 1. rozstrekovač,
 2. tesniaci gumený krúžok,
 3. kontakty na pripojenie konektoru káblového zväzku.

Karosérie vozidiel VAZ 1117, 1118 a 1119 sa líšia konštrukciou zadnej časti. Ostatné časti karosérie sú identické na všetkých modeloch. Dvere batožinového priestoru kombi sú odlišné od dverí hatchbacku tvarom. Zadné svetlá hatchbacku sú namontované v zadných stĺpikoch, zatiaľ čo na karosériach kombi a sedan sú zabudované do zadných blatníkov nad nárazníkom. Zadné svetlá karosérie kombi a sedan sa líšia svojim tvarom, preto nie sú zameniteľné.

Zadné svetlo vozidla s karosériou sedan:

 1. časť so zadnou smerovkou,
 2. časť s brzdovým svetlom,
 3. časť so spátečkovým svetlom,
 4. časť s obrysovým/hmlovým svetlom.

Pri výmene žiaroviek v zadnom svetle (rovnako ako aj na hatchbacku, pozri: Zadné svetlá - výmena žiaroviek), je potrebné svetlo odstrániť. Zadné svetlo je uchytené tromi maticami veľkosti 8 mm. Pre prístup k nim ako aj ku ich konektorom káblových zväzkov sú v čalúnení batožinového priestoru spravené otvory.

Veko batožinového priestoru sedanu je držaná v otvorenej polohe dvomi plynovými piestami. Pri výmene piestu je potrebné podpáčiť plochým skrutkovačom jeho konce a vyvesiť ich z guľových čapov na petlici veka.

Veko batožinového priestoru je prichytené ku každej petlici tromi maticami veľkosti 10 mm.

Zámok je namontovaný na veku tromi maticami veľkosti 10 mm.

Pre prístup k (vložke) zámku je v obložení batožinového priesotru spravený otvor, ktorý je prekrytý plastovou krytkou. Kryt je prichytený štyrmi držiakmi.