16.7. Sací modul motora 1,6i - demontáž, výmena tesnenia a montáž

Demontáž

  1. Odstráňte zostavu škrtiacej klapky z príruby sacieho modulu, neodpájajte však od neho hadice chladiaceho systému (pozri: Zostava škrtiacej klapky - demontáž, výmena tesnení a montáž).
  2. Uvoľnite zatiahnutie objímky 1, odstráňte z nátrubku sacieho modulu hadicu vákuového posilovača bŕzd. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 10 mm uvoľnite tri matice 2, ktoré držia úchyt konca tiahla škrtiacej klapky.
  3. Odpojte koniec lanka od segmentu škrtiacej klapky (pozri: Zostava škrtiacej klapky - demontáž, výmena tesnení a montáž) a odsuňte tiahlo škrtiacej klapky spolu s úchytom na bok.
  4. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 13 mm uvoľnite päť matíc, ktoré držia sací modul ku saciemu potrubiu.
  5. Odstráňte sací modul z motora.
  6. Vytiahnite z drážok príruby sacieho modulu gumené tesneniace krúžky. Poškodené krúžky vymeňte.

Montáž

Namontujte sací modul v opačnom poradí.