16.13. Olejové tesnenia driekov ventilov motora 1,6i - výmena

Na vykonanie práce budete potrebovať:

Demontáž

 1. Odstráňte vačkový hriadeľ (pozri: Vačkový hriadeľ motoru 1,6i - demontáž a montáž).
 2. Magnetom vyberte z dosadacích miest v hlave bloku motora hydraulické zdvihátka s vymedzovacími podložkami.
 3. Aby ste dokázali neskôr vrátiť hydraulické zdvihátka na pôvodné miesta, označte ich alebo uložte v poradí v akom sú boli v motore.
 4. Vyskrutkujte sviečku valca, na ktorého ventile meníte olejové tesnenie (pozri: Zapaľovacie sviečky motora 1,6i - výmena).
 5. Vložte do otvoru sviečky cínovú tyč tak, aby jej koniec zaprel do príslušného konca ventilu.
 6. Umiestnite prípravok na stláčanie pružín ventilov na kolíky hlavy bloku motora.
 7. Misku prípravku oprite o tanie pružiny.
  Pozor: Pri vykonávaní nasledujúcich úkonov nepoškriabte steny dosadacích miest hydraulických zdvihátok v hlave bloku motora.
 8. Zatlačte rúčku prípravku, aby ste stlačili pružinu ventilu.
 9. Držte pružinu stlačenú a pinzetou vyberte dva kliny ventilu.
 10. Pomaly uvoľnite pružinu a odstráňte prípravok.
 11. Pinzetou vyberte tanier pružiny.
 12. Vyberte vonkajšiu…

  …a vnútornú pružinu ventilu.
 13. Umiestnite upínač sťahováka na tesnenie drieku ventilu.
 14. Tesnenie vylisujte.
 15. Ak je to nutné, vyberte opornú podložku pružiny.

Montáž

 1. Namontujte opornú podložku pružiny (ak bola demontovaná).
 2. Naneste čistý motorový olej na pracovnú hranu nového tesnenia drieku ventilu a tiež na samotný driek ventilu.
 3. Nasuňte na driek ventilu špeciálny plastový prípravok (spravidla je súčasťou balenia nových tesnení) tak, aby boli prekryté drážky drieku venitlu.
 4. Nasuňte olejové tesnenie drieku ventilu na driek ventilu.
  Poznámka: Ak prípravok nemáte, nasúvajte tesnenie drieku ventilu veľmi opatrne, aby ste nepoškodili jeho hranu na ostrých hranách drážkach ventilu. Pred montážou je možné z tesnenia odstrániť pružinu.
 5. Jemnými údermi kladivka po plastovom prípravku nalisujte tesnenie do púzdra ventilu.
  Poznámka: Na nalisovanie tesnení je možné použiť nástrčkový kľúč s hlbokou 12-hrannou hlavicou veľkosti 11 mm alebo so 6-hrannou hlavicou veľkosti 12 mm.
 6. Odstráňte plastový prípravok.
 7. Namontujte pružiny, tanier pružiny a klinky v opačnom poradí.
 8. Analogicky vymeňte olejové tesnenia ostatných ventilov v prvom a štvrtom valci (ich piesty sa nachádzajú v polohe hornej úvrate), potom pootočte kľukový hriadeľ o 180° a vymeňte olejové tesnenia ventilov druhého a tretie valca.
 9. Namontujte demontované diely v opačnom poradí, potom došponujte rozvodový remeň (pozri: Rozvodový remeň motora 1,6i - kontrola stavu a nastavenie napnutia).